Revista AUSA

Un dels àmbits d'actuació més rellevants del Patronat és la publicació d'estudis i documents d'interès comarcal i general. La publicació periòdica oficial del Patronat i òrgan d'expressió de la seva activitat científica i cultural és la revista Ausa, que s'ha editat de manera ininterrompuda des de 1952.

La revista Ausa publica articles d'investigació o d'alta divulgació que siguin originals i inèdits. Abans de l'acceptació definitiva per part de la direcció i el Consell de redacció, els originals són sotmesos a revisió per part d'experts externs (peer review), que n'elaboren un informe escrit.
ISSN 0210-5853 / ISSN ELECTRÒNIC 2014-1246.

Dins la Classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats Carthus Plus+ està catalogada com a publicació de Nivell A


 

Si vol adquirir algun número no exhaurit de la revista Ausa, caldrà contactar amb info@patronatestudisosonencs.cat


PortadaA banda d'aquesta revista, el Patronat d'Estudis Osonencs publica també les col·leccions de llibres Monografies i Osona a la Butxaca; i, en col·laboració amb altres institucions, la col·lecció Documents i Catàlegs. A més també porta a terme edicions puntuals fora de col·lecció.

 

 

Responsables de la revista Ausa

Codirectors
Rafel Ginebra Molins
David Cao Costoya

Consell Assessor
Joaquim Albareda Salvadó (Universitat Pompeu Fabra)
Jordi Casassas Ymbert (Universitat de Barcelona)
Francesc Codina Valls (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
Dominique de Courcelles (Centre National de la Recherche Scientifique)
Paul H. Freedman (Dept. of History, Yale University)
Miquel S. Gros i Pujol (Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic)
Albert Hauf i Valls (Universitat de València)
Adam J. Kosto (Columbia University)
Javier Martín Vide (Universitat de Barcelona)
Miquel Molist Montaña (Universitat Autónoma de Barcelona)
Josep Peñuelas Reixach (Centre de Recerca Ecológica i Aplicacions Forestals - CSIC)
Antoni Pladevall i Font (Institut d’Estudis Catalans)
Pere Planesas i Bigas (Observatorio Astronómico Nacional - Real Observatorio de Madrid)
Isabel Rodà de Llanza (Institut Català d'Arqueologia Clàssica)
Ignasi Roviró Alemany (Universitat Ramon Llull)
Jordi Sales Coderch (Universitat de Barcelona)
David Serrat i Congost (Institut d'Estudis Catalans)

Consell de Redacció

Anna Bach Gómez (Universitat Autònoma de Barcelona)
Marc Bigas Bau (Grup de Naturalistes d'Osona - ICHN)
David Cao Costoya (Grup d'Estudis d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals - UB)
Montse Caralt i Sagalés (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
Narcís Figueras Capdevila (Universitat Oberta de Catalunya)
Rafel Ginebra i Molins (Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic)
Cristina Godoy Fernàndez (Facultat Antoni Gaudí - Ateneu Universitari Sant Pacià)
Òscar Jané Checa (Universitat Autònoma de Barcelona)
Francesc Miralpeix Vilamala (Universitat de Girona)
Abel Miró i Comas (Institut Superior de Ciències Religioses de Vic)
Maria Ocaña Subirana (Museu Arqueològic de l'Esquerda)

Albert Prat Muntadas (Patronat d'Estudis Osonencs)
Joaquim M. Puigvert i Solà (Universitat de Girona)
Àngels Pujol Camps (Centre d'Investigacions Arqueològiques d'Osona)
Xavier Roviró Alemany (Grup de Recerca Folklòrica d'Osona)

Ferran Sayol Altarriba (Grup de Naturalistes d'Osona - Institució Catalana d'Història Natural)
Marc Sureda i Jubany (Institut Superior de Ciències Religioses de Vic)
Pere Tió i Puntí (Societat Verdaguer)

Correctora
Mercè Rial i Carbonell

Administració
Secretaria del Consell d'Estudis
Biblioteca Episcopal. Carrer de Sta Maria, 1
08500 Vic. T. 93 889 44 32
info@patronatestudisosonencs.cat

 

Consulta i normes

La revista Ausa publica articles d'investigació o d'alta divulgació que siguin originals i inèdits. Abans de l'acceptació definitiva per part de la direcció i el Consell de redacció, els originals són sotmesos a revisió per part d'experts externs (peer review), que n'elaboren un informe escrit.

DL: B-8662-1959 / ISSN 0210-5853 / ISSN ELECTRÒNIC 2014-1246.

Dins la Classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats Carhus Plus+ està catalogada com a publicació de Nivell A.

Està inclosa a:


La revista no carrega cap taxa als autors per la publicació dels articles.

Licencia Creative Commons
La revista Ausa està sota Llicència Creative Commons Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades.

 

Consulta en línia

Des del 2002 es poden consultar en línia a text complert en format PDF tots els articles publicats a la revista Ausa des de l'inici de la seva publicació l'any 1952. 

Des del mes de maig de 2006 es pot consultar conjuntament la totalitat de la revista al portal Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), que permet accedir-hi a través de cerques a http://www.raco.cat/index.php/index/search, i permet també accedir-hi de manera seqüencial a http://www.raco.cat/index.php/Ausa.

 

Política editorial i Manual de procediments de la revista Ausa (PDF)

 

Resums anuals 

AUSA és una publicació del Patronat d'Estudis Osonencs. Publicada des de 1952, és de periodicitat semestral i recull estudis de qualsevol disciplina humanística o científica relacionats amb la comarca d'Osona.

A l'última revista editada cada any, us oferim un resum molt interessant. Com tots els altres apartats de la revista aquest resum també és pot consultar en línia al RACO, però, per facilitar-vos l'accés, a la taula que segueix a aquest paràgraf hi trobareu uns enllaç dels últims anys..

MEMÒRIA Resum de les activitats del Patronat d'Estudis Osonencs

CRÓNICA Resum de l'activitat Arqueológica i Meteorologica

BIBLIOGRAFIA  Recull tota la producció editorial i musical de la comarca corresponent a l’any. També hi ha incloses les obres sobre Vic i Osona. 

 
 
ANY  MEMÒRIA   CRÒNICA   BIBLIOGRAFIA 
2022 M-2022 C-2022 B-2022
2021 M-2021 C-2021 B-2021
2020 M-2020 C-2020 B-2020
2019 M-2019 C-2019 B-2019
2018 M-2018 C-2018 B-2018
2017 M-2017 C-2017 B-2017
2016 M-2016 C-2016 B-2016
2015 M-2015 C-2015 B-2015
2014 M-2014 C-2014 B-2014
2013 M-2013 C-2013 B-2013
2012 M-2012 C-2012 B-2012
2011 M-2011 C-2011 B-2011
2010 M-2010 C-2010 B-2010


 

 

Política editorial i Manual de procediments de la Revista Ausa 

 
Publicat a la revista Ausa 181-182    https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/354084/445996

          1 – Focus i abast
          2 – Política d’accés obert
          3 – Declaració de codi ètic
          4 – Normes de presentació d’originals
          5 – Protocol d’avaluació
          6 – Protocol de revisió lingüística i impressió
         Annex. Models de document1 - FOCUS I ABAST
Ausa és una publicació del Patronat d’Estudis Osonencs. Publicada des de 1952, és de periodicitat semestral. Principalment recull estudis d’investigació originals i inèdits de qualsevol disciplina científica o àmbit de coneixement, però també assaigs i articles d’alta divulgació. L’àmbit geogràfic atès per la revista és, especialment, el que correspon a la realitat física i humana de la comarca d’Osona i els territoris amb trajectòries i característiques confluents. 
TORNAR

2 - POLÍTICA D’ACCÉS OBERT
Aquesta revista proporciona accés obert immediat de forma digital als seus continguts a través de  https://raco.cat/index.php/Ausa, basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.
La revista no carrega cap taxa als autors per la publicació dels articles.
La revista Ausa està sota Llicència Creative Commons Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades. 
TORNAR

3 - DECLARACIÓ DE CODI ÈTIC
El Patronat d’Estudis Osonencs, responsable de l’edició de la revista Ausa, es compromet a garantir l’ètica en la pràctica de la publicació tenint com a referència el codi de transparència i bones pràctiques (Transparency and Best Practice) per a editors de revistes científiques que defineix el Committee on Publication Ethics (COPE). Vegeu COPE [En línia]. https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing [Consulta: 5 gener 2018].
La present declaració pretén ser una guia de conducta dirigida a les parts implicades en la gestió i la difusió dels resultats científics a través de la revista Ausa.

L’Equip Editorial:
Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors. En aquest sentit, procura que els articles estiguin sotmesos a una avaluació objectiva, informada, crítica i constructiva, basada en criteris i arguments científics i d’estratègia editorial.
Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.
Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per a treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.
Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article. Evita possibles conflictes d’interessos en les avaluacions, fent que els membres de l’Equip Editorial que tinguin relacions personals o professionals directes amb l’autoria d’un original sotmès a aprovació per a la seva publicació, s’abstinguin d’intervenir en la gestió de l’original si es reconeixen indicis d’incórrer en situacions que comprometin la imparcialitat de la seva actuació.
És especialment estricte respecte del plagi, l’autoplagi o la publicació redundant: els textos que s’identifiquen com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb la major rapidesa possible.
Es reserva el dret de desautoritzar els articles ja publicats que manquin de fiabilitat a causa tant d’errors involuntaris greus com de frau o males pràctiques científiques. 


Els autors:
Són els primers responsables del contingut de la seva tramesa.
Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i inèdits i que no infringeixen els drets d’autor de tercers.
Comuniquen a la Direcció que el treball s’ha sotmès a consideració d’un altre editor, si és el cas, i concedeixen a Ausa la prioritat de publicació de l’article si aquest és acceptat.
Envien l’original seguint estrictament les normes de presentació dels originals.
Garanteixen que cap de les dades i informacions presentades ha estat plagiada, inventada, manipulada o distorsionada.
Aporten totes les dades i informacions que han de permetre reproduir les investigacions realitzades i confirmar o refutar les interpretacions plantejades en el treball.
Referencien adequadament les fonts originals, i les teories i dades provinents d’altres treballs.
Indiquen com s’han obtingut les imatges i taules, així com la procedència de qualsevol material gràfic o estadístic que s’hagi de reproduir, aportant els permisos necessaris per a la seva reproducció en qualsevol suport, si és el cas.
Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.
En cas de coautoria, justifiquen que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui, essent la persona de contacte la que s’entén que representa l’autoria múltiple i es fa responsable d’haver obtingut el vistiplau de tots aquells que han intervingut en qualsevol de les fases d’elaboració de l’estudi. La persona responsable de l’obra assegura que no s’ha omès cap de les firmes que mereixen figurar en l’autoria del treball i que no se n’han afegit de fictícies o regalades.
Reconeixen les fonts de finançament concedides per a l’estudi i els agraïments a les persones que han col·laborat en l’elaboració del treball però no són autors responsables de l’original. 

Els avaluadors/revisors:
Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.
Adverteixen l’Equip Editorial en cas de detectar plagi, autoplagi, publicació duplicada o redundant amb relació a qualsevol treball publicat o sotmès a avaluació en una altra publicació. 
Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la Direcció de la revista).
Fan un tractament confidencial dels documents avaluats: no comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent de la Direcció i/o dels autors.
Informen l’Equip Editorial si incorren en algun tipus de conflicte d’interessos. 
TORNAR

4 - NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS
Els originals s’han de presentar en suport informàtic editable en algun dels programes considerats d’ús habitual, i en format informàtic fixat (pdf).
L’extensió dels originals no pot superar 60.000 caràcters (espais inclosos).
Excepcionalment la Direcció, d’acord amb el Consell de Redacció, podrà considerar la publicació d’articles que ultrapassin aquesta extensió.
En l’inici de l’article l’original ha d’incloure el títol i un resum, preferentment en català i en anglès, i com a mínim en català. L’extensió del resum serà no superior a 600 espais (aprox. 6 línies de text).
En cas d’incloure il·lustracions, aquestes hauran de ser en blanc i negre, i poden anar incloses directament en la versió informàtica de l’original per tal d’establir el lloc aproximat on han d’anar situades; però, en qualsevol cas, les il·lustracions originals també s’hauran de lliurar com a fitxers separats de l’original de l’article en el mateix moment del seu lliurament, ja que les il·lustracions incloses dins el text en general no són utilitzables per al procés d’edició. Les imatges lliurades han de tenir la qualitat i la resolució suficients per a ser reproduïdes (amb unes mides mínimes de 12 cm d’amplada i 300 ppp de resolució). Les il·lustracions podran ser en color quan ho requereixi el seu contingut informatiu. Els aspectes de drets d’autor relacionats amb les il·lustracions han de ser resolts i garantits, si escau, per l’autor/a de l’article.
A banda del nom de l’autor/a s’han de fer constar l’adreça electrònica de contacte així com la institució acadèmica o de recerca a què està vinculat/da.
El nom dels fitxers informàtics ha de ser indicatiu. El fitxer que contingui el text de l’article ha d’estar identificat de la següent forma:
                          [Cognom autor]_[títol (o inici títol)].[extensió]
                          Exemple: Altés_Una butlla d’indulgències.doc
Els fitxers subsidiaris (annexos, imatges) tindran com a nom el del fitxer de l’article, o una versió escurçada suficientment identificable, amb la informació addicional corresponent:
                          Exemple: Altés_Una butlla (imatge 1).jpg

CRITERIS TIPOGRÀFICS

A. Normes a seguir en les referències bibliogràfiques

A.1. Monografies

COGNOM, Nom sense abreujar; COGNOM, Nom sense abreujar; COGNOM, Nom sense abreujar. Títol de la monografia: Subtítol de la monografia. Número d’edició. Lloc de Publicació-1: Editorial-1; Lloc de Publicació-2: Editorial-2, any. Nombre de volums. Nombre de pàgines. (Nom de la Col·lecció; número dins la col·lecció) [En premsa]
Exemple:
SEGARRA, Dolors; PI, Manuel; BERTRAN, Júlia. Llibre de les proves. Una prova. 3a ed. Vic: EUNO; Barcelona: Aglà, 1992. 5 v. 3.000 p. (Manuals; 12) [En premsa]

A.2. Parts de monografies
COGNOM, Nom sense abreujar; COGNOM, Nom sense abreujar; COGNOM, Nom sense abreujar. «Títol de la part de la monografia». A: COGNOM, Nom sense abreujar. Títol de la monografia: Subtítol de la monografia. Número del volum: Títol del volum. Número d’edició. Lloc d’Edició-1: Editorial-1; Lloc d’Edició-2: Editorial-2, any. (Nom de la Col·lecció; número dins la col·lecció), números de les pàgines en què apareix aquesta part. [En premsa]
Exemple:
OLIVELLA, Mercè; COSTA, Joaquim; FERRAN, Ricard. «La part d’una prova». A: SEGARRA, Dolors; PI, Manuel; BERTRAN, Júlia. Llibre de les proves. Una prova. Vol. 2: La provatura de les proves provades. 3a ed. Vic: Eumo; Barcelona: Aglà, 1992. (Manuals; 12), p. 150-162. [En premsa]

A.3. Publicacions en sèrie
Títol de la publicació en sèrie [Lloc d’Edició-1; Lloc d’Edició-2], número del volum, número de l’exemplar (dia mes any).
Exemple:
Revista de les Proves [Vic; Barcelona], 3, núm. 111 (1992).

A.4. Parts de publicacions en sèrie
COGNOM, Nom sense abreujar; COGNOM, Nom sense abreujar; COGNOM, Nom sense abreujar. «Títol de la part de la publicació en sèrie». Títol de la publicació en sèrie [Lloc d’Edició], número del volum, número de l’exemplar (dia mes any), números de les pàgines en què apareix aquesta part. [En premsa]
Exemple:
OLIVELLA, Mercè; COSTA, Joaquim; FERRAN, Ricard. «La part d’una revista de prova». Revista de les Proves. [Vic; Barcelona], 3, núm. 111 (1992), p. 23-64.

A.5. Recursos electrònics o en línia

Recursos electrònics: 
AUTOR O DESENVOLUPADOR. Títol [recurs electrònic]. Edició o versió. Lloc de publicació: editorial o distribuïdora, any de publicació. Descripció material (Col·lecció; núm.)
Exemple:
INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA. Anuari estadístic de Catalunya 1992-2002 [recurs electrònic]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Institut d’Estadística de Catalunya, DL 2002. 1 CD-ROM.

Documents en línia: 

AUTOR O DESENVOLUPADOR. Títol  [en línia]. Edició o versió. Lloc de publicació: editorial o distribuïdora, any de publicació.
 [Consulta: dia mes any]
Exemple:
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari dels esports olímpics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. (Diccionaris en Línia) <http://www.termcat.cat/dicci/esports_olimpics/index.html>  [Consulta: 22 octubre 2008]

A.6. Altres consideracions
– Si hi ha més de tres autors, hi posem només el primer, seguit de l’expressió [et al.].
– Les crides de nota (en forma de números volats) han d’anar en general darrere el mot que provoca la nota. Si darrere aquest mot hi ha un signe de puntuació, la crida es col·loca després.
– Les citacions es faran entre cometes i en lletra rodona.
– Disposicions gràfiques de la data d’edició: (12 gener 1992) / (març 1985) / (1988) / (1978-1980) / (1990- ).


 
   [ca.]   circa ‘pels volts de, vers’ (precedeix una data de publicació aproximada)
  (coord.)   coordinador/a o coordinadors/es
  (dir.)   director/a o directors/es
  (ed.)   editor/a literari/ària o científic/a o editors/es literaris/àries o científics/ques
  [et al.]   et alii ‘i els altres’ (indicació de l’omissió del nom d’autors)
  núm.   número d’exemplar de publicació en sèrie 
  p.   pàgina o pàgines
  s.   següent o següents
  [s.l.]   sine loco ‘sense lloc’ (s’utilitza quan no es coneix el lloc de publicació)
  v   volums (segueix el nombre de volums d’una monografia)
  vol.   volum (precedeix el número del volum citat)


B. Normes a seguir en els títols, capítols i epígrafs
– S’estableix la següent jerarquia de títols, amb les tipografies indicades:
                    Títol 1: En lletra negreta, minúscula i rodona.
                    Títol 2: En lletra fina, minúscula i cursiva.
                    Títol 3: En lletra fina, minúscula i rodona.
– Si convé numerar els epígrafs es fa amb xifres aràbigues separades per un punt.
   Els capítols es numeren correlativament a partir del número 1; cada epígraf es pot subdividir en n parts, també numerades de l’1 fins a n; i cada part al seu torn també es pot subdividir, i així successivament.
                   Exemple:  1.
                                    2.
                                          2.1.
                                          2.2.
                                                   2.2.1.
                                                   2.2.2.
                   
TORNAR
                                    
5 - PROTOCOL D’AVALUACIÓ

De la recepció i acceptació d’articles
Els articles hauran de ser tramesos a la Direcció de la revista complint totes les normes de presentació d’originals i hauran d’anar acompanyats del formulari de declaració d’autoria. En cas de detectar-hi mancances, la Direcció podrà sol·licitar els elements que faltin o hagin de ser esmenats abans d’admetre els articles al procés d’avaluació.
La Direcció farà una primera avaluació dels articles rebuts. Considerats la temàtica, el plantejament, la metodologia, les aportacions i la conveniència dels articles, optarà per sotmetre’ls al Consell de Redacció o desestimar-los. En aquest segon supòsit, la decisió serà comunicada immediatament a l’autoria.
En el cas d’articles per a números monogràfics, podran ser tramesos al coordinador del número, que farà la primera avaluació dels articles abans de sotmetre’ls al Consell de Redacció.
El període de temps que va des de l’admissió d’un article, passant pel procés d’avaluació i fins a la seva acceptació o desestimació, no és superior a sis mesos.
Dins d’aquest termini, la Direcció ha de notificar per escrit la resolució presa a l’autoria.

Del coordinador
Amb la voluntat de fer una gestió eficaç i d’aplicar criteris científics i de qualitat, el Consell de Redacció pot proposar a la Direcció de la revista un coordinador per a cada un dels números monogràfics de la revista.
El coordinador del número monogràfic té la doble condició de gestor i d’autor. És gestor en tant que rep i/o encarrega cada una de les col·laboracions, i és autor en tant que presenta i coordina científicament el número monogràfic. Per la primera condició, actua segons els criteris particulars que per a cada un dels monogràfics determinin la Direcció i el Consell d’Estudis. Per la condició d’autor, està sotmès als criteris que estableix aquest protocol.

De la revisió per part del Consell de Redacció
L’article proposat serà revisat i considerat pels membres del Consell de Redacció per tal d’avaluar la qualitat dels articles proposats, el seu interès i la conveniència de la seva publicació, i el Consell de Redacció podrà admetre’l al procés d’edició o refusar-lo. En el cas de números monogràfics el Consell de Redacció tindrà en especial consideració el criteri del coordinador.
La responsabilitat d’acceptar o rebutjar un treball recau en el Consell de Redacció, el qual pot rebutjar directament un treball rebut, sense recórrer a un procés de consulta externa, si el considera inapropiat perquè no s’adequa a la línia editorial i als objectius científics de la revista, perquè té un escàs nivell de qualitat o perquè presenta evidències de frau científic.
En cas d’ésser rebutjat per a la seva publicació, les motivacions de la decisió seran comunicades a l’autoria del treball de forma objectiva i argumentada. En cas de ser acceptat l’article per part del Consell de Redacció s’iniciarà el procés d’avaluació per part dels experts.

De la revisió dels experts
Un cop aprovat pel Consell de Redacció, la Direcció de la revista sotmetrà cada article a la revisió per part d’un mínim de dos experts externs a l’Equip Editorial. La selecció d’aquests experts serà efectuada pel Consell de Redacció, entre persones amb reconegut criteri en l’àmbit científic de l’article proposat, ja sigui per la seva condició d’autors, la seva condició acadèmica o la seva relació directa amb el tema de l’article. En el cas dels números monogràfics es tindrà en consideració el criteri del coordinador.
El sistema d’avaluació externa es fa a partir de la revisió d’experts i pel mètode de doble anonimat (double-blind peer review), que garanteix l’anonimat tant dels autors que han realitzat el treball com dels avaluadors.
L’objectiu últim és garantir la idoneïtat i la qualitat científica dels articles, propiciant una avaluació basada en criteris com la confidencialitat, la imparcialitat, l’objectivitat i la independència intel·lectual.
Quedaran exempts de la revisió dels experts les seccions de la revista que no són aportacions científiques, com ara presentacions, introduccions generals, memòries, calendaris, recordances...

De l’informe dels experts
L’informe dels experts sempre serà per escrit, seguint la pauta d’avaluació que se’ls farà arribar des de la Direcció de la revista, i, si bé pot ser modificat a tenor de l’especificitat de cada un dels números, ha de contenir, en essencial, els punts següents:
– Adequació als interessos científics de la revista.
– Rellevància, interès científic i originalitat del treball.
– Idoneïtat de les fonts i rigor metodològic.
– Correcció formal.
Com a conclusió de l’avaluació se sol·licita a l’avaluador extern que efectuï un veredicte, aconsellant o desaconsellant la publicació de l’article a la revista, i indicant les correccions o modificacions substancials i de detall que considera necessàries. En cas de proposar esmenes hauran de ser raonades, i expressades de forma objectiva i en to constructiu. 

Del retorn de l’informe de l’expert
Els experts hauran de fer arribar per escrit la seva avaluació a la Direcció de la revista en el termini d’un mes a partir de la recepció de l’article i de la pauta d’avaluació. En cas que no sigui possible respectar aquest termini, cal que ho comuniquin a la Direcció de la revista amb una antelació de quinze dies. Si una vegada passat el temps establert l’expert no ha tramès la seva avaluació es podrà entendre que, per silenci, aprova sense objeccions l’article i dona llum verda a la seva publicació. El Patronat d’Estudis Osonencs i la Direcció de la revista sempre podran invocar aquesta clàusula per a justificar l’avaluació positiva per part de l’expert.
En cas d’inconsistència de l’avaluació, demostrable objectivament sobre l’informe presentat per l’expert, la Direcció, amb el Consell de Redacció, podrà desestimar una avaluació i podrà sol·licitar que l’article sigui revisat per un nou expert.

De l’acceptació o desestimació dels articles
Els informes externs seran llegits pels membres del Consell de Redacció per adoptar una resolució sobre l’acceptació o la desestimació de l’article.
En cas que ho consideri necessari, el Consell de Redacció podrà demanar nous informes externs o interns que contribueixin a valorar el treball i a prendre una resolució definitiva sobre la publicació de l’article.
El resultat de les avaluacions externes serà enviat anònimament a l’autoria de l’article. En cas que l’expert recomani esmenes l’autoria pot seguir-les, pot presentar al·legacions per escrit a la Direcció o, fins i tot, pot retirar l’article del procés de correcció.
Si l’autor opta per atendre les esmenes o consideracions de les avaluacions externes i elabora una nova versió de l’article, la Direcció i el Consell de Redacció establiran si les modificacions resolen les consideracions fetes en les avaluacions, o podran optar per tornar a sotmetre l’article als avaluadors en els mateixos termes establerts més amunt.
En qualsevol dels casos, la Direcció de la revista comunicarà l’acceptació o la desestimació dels articles als seus autors. Si escau la desestimació, des d’aquest moment l’autoria quedarà lliure per publicar-lo en qualsevol altre mitjà. Un cop acceptat el treball, Ausa en tindrà el dret de publicació durant dos anys.

De la funció del Consell Assessor en l’acceptació i avaluació dels articles
En qualsevol fase del procés d’acceptació i avaluació dels articles la Direcció podrà sol·licitar el parer d’algun expert del Consell Assessor, el qual és un òrgan observador i consultiu. 
TORNAR


6 - PROTOCOL DE REVISIÓ LINGÜÍSTICA I IMPRESSIÓ

De la revisió lingüística dels articles:
Un cop acceptats, els articles seran sotmesos a revisió per part d’un/a corrector/a que, a més de corregir-ne les possibles errades, tindrà cura del compliment de les normes de presentació d’originals.
La revisió anirà a càrrec de professionals designats per la Direcció havent escoltat el Consell de Redacció.
Si en el procés de revisió cal demanar aclariments a l’autor/a de l’article, el corrector/a ho comunicarà a la Direcció de la revista, que podrà transmetre la demanda d’aclariments a l’autor, o al coordinador en cas de tractar-se de monogràfics, o podrà posar directament en contacte l’autor/a amb la persona que efectuï la revisió.
Un cop acabada la revisió, la persona responsable de la revisió trametrà els articles corregits a la Direcció de la revista i a l’impressor.

Del procés tècnic d’impressió:
Un cop l’impressor rep l’article, s’inicia el procés d’impressió.
En cas de sorgir problemes o dubtes, tant pel que fa a aspectes del text com a problemes tècnics derivats de les il·lustracions o de la seva ubicació en el text, l’impressor podrà adreçar-se a la Direcció de la revista, que podrà transmetre la demanda d’aclariments a l’autor, o al coordinador en cas de tractar-se de monogràfics, o podrà posar directament en contacte l’autor/a amb l’impressor.
Els autors no podran fer modificacions en els articles un cop iniciat el procés d’impressió. Només excepcionalment els autors podran sol·licitar a la Direcció la incorporació de modificacions en el contingut, sempre que siguin puntuals i justificades.
Si les modificacions afectessin una part rellevant de l’article seran sotmeses al Consell de Redacció, que podria decidir sostreure l’article del procés d’edició, que s’hauria de recomençar des de l’inici.
S’editaran almenys dues galerades, que seran revisades per la persona responsable de la revisió lingüística.
La Direcció de la revista, d’acord amb el Consell de Redacció, podrà establir que la darrera galerada, un cop corregida, es trameti o es posi a disposició dels autors per si volen revisar-la. En aquest cas la Direcció, directament o a través del coordinador en cas de tractar-se de números monogràfics, informarà els autors del termini de què disposen per a fer la revisió. Exhaurit el termini els autors no podran requerir modificacions.
Un cop retornada a l’impressor la darrera galerada revisada i, si escau, supervisada pels autors, l’impressor procedirà a la impressió del número de la revista. 
TORNAR


ANNEX

MODELS DE DOCUMENT


– Formulari de declaració d’autoria
– Comunicació motivada de la decisió editorial (desestimació prèvia a la revisió d’experts)
– Informe d’avaluació externa
– Comunicació motivada de la decisió editorialDECLARACIÓ D’AUTORIA, BONES PRÀCTIQUES I CESSIÓ DE DRETS
La Direcció de la revista i l’Equip Editorial recorden als autors dels treballs que el seu contingut ha de ser original i inèdit. Només excepcionalment els editors de la revista poden considerar la publicació de material que no reuneixi aquests requisits. Els autors que presenten material publicat totalment o parcialment amb anterioritat, han de fer constar sempre aquesta circumstància, així com la causa de la duplicació, i facilitar la font en què ha aparegut l’article en qüestió.
Els autors firmants del treball han de ser els mateixos que han contribuït a concebre’l i realitzar-lo, que han participat en l’obtenció de les dades i la interpretació dels resultats continguts en el treball, i que l’han redactat i revisat.
L’autor de contacte de l’article proposat ha d’emplenar el formulari que trobarà a continuació.enllaç  Tots els coautors de l’article han de firmar en la darrera pàgina d’aquest formulari, en l’espai destinat a aquest efecte.
Aquest formulari s’ha d’adjuntar, degudament emplenat, quan s’enviï a la revista l’article proposat.
Els documents s’han de trametre a la Direcció de la revista per correu electrònic a l’adreça info@patronatestudisosonencs.cat

Vic, 2018


TORNAR

 

 

Adreça

Pare Xifré s/n 08500 Vic

Apartat de Correus 43

Comparteix el contingut

©Patronat d'Estudis Osonencs - Tots els drets reservats