Els Socis

Fer-se soci / Informació fiscal


Et convidem a donar-te d'alta com a soci del Patronat d'Estudis Osonencs. Les quotes per l'any 2022, aprobades per l'Assemblea General (01/03/2022), són:
          Soci Protector: 125 €
          Soci Numerari:  87 €
          Quota Reduïda*:45 €     
Únicament fins als 35 anys. Cal acreditar documentalment l'edat amb la presentació d'una fotocòpia del DNI vigent.

 

MOLT IMPORTANT

Al donar-vos d'alta no oblideu facilitar-nos totes les dades de la butlleta o formulari d'inscripció; així podreu rebre les comunicacions periòdiques o la Revista Ausa.  És molt importat que ens faciliteu el vostre NIF ja que us podreu deduir l'import de la quota de l'impost de la renda (IRPF).

El Patronat d'Estudis Osonencs és una associació sense ànim de lucre inscrita al Registre d'Associacions del Departament de Justícia, declarada d'UTILITAT PÚBLICA (Resolució JUS/271/2015, de 9 de febrer), acollida als incentius fiscals de la Llei 49/2002.

És molt importat que, si ja sou socis i no ens heu facilitat el vostre NIF és urgent que ens el faciliteu abans de finalitzar l'any 2021), ja que, sense aquesta dada, no podrem informar a l'Agència Tributària de la vostra quota pagada o donació i no us podreu aplicar la deducció.

La quota de Soci del Patronat d'Estudis Osonencs (també les donacions) dóna dret a deduccions per donatius a l'impost de la Renda (IRPF).
L'import de la deducció ve determinat per la normativa vigent. La normativa del 2020 estableix que fins a 150 euros de donacions realitzades en conjunt pel contribuent procedeix aplicar un percentatge de deducció de la quota íntegra del 80%, La resta (el que superi els 150 €) el percentatge serà del 35% (o del 40% si són recurrents, és a dir si en els dos exercicis anteriors ja s'havien efectuat donatius, també quotes, a favor del Patronat del mateix import o superior).

En les dades fiscals de l'esborrany que us envia l'Agència Tributària, ja estaran incorporats els imports, recurrència i percentatges aplicats a aquesta deducció.
No obstant això, caldrà comprovar que les dades fiscals que apareixen són correctes i que els percentatges estan ben aplicats; i hauran de modificar-se en cas contrari. Consulteu la informació actualitzada al web de l'Agència Tributària.

Les donacions al Patronat d'Estudis Osonencs dóna dret a deduccions a l'Impost de Societats (IS)
El Percentatge és del 35% i si són recurrents, del 40%.
A efectes de l'empresa donant el donatiu no constitueix una despesa deduïble en l'Impost de Societats, però si és una deducció en la quota.

 


La condició de soci del Patronat d'Estudis Osonencs implica:

  1. Rebre informació de totes les activitats organitzades pel Patronat.
  2. Rebre la revista Ausa (dos números l'any) en la seva edició en paper tan bon punt és publicada.
  3. Beneficiar-se de descomptes en la compra de llibres editats pel Patronat.
  4. Beneficiar-se de descomptes en les sortides culturals i altres activitats organitzades pel Patronat i que no siguin gratuïtes.
  5. Beneficiar-se de descomptes en els actes organitzats per l'Atlàntida, en virtut del conveni entre les dues entitats.
  6. Beneficiar-se del carnet RECERCAT, iniciativa de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner que permet gaudir de descomptes i avantatges en múltiples activitats (https://www.irmu.org/base/booklet).

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals facilitades seran utilitzades pel Patronat d’Estudis Osonencs, com a responsable del tractament, amb la finalitat de donar-lo d’alta com a soci de l’entitat i gestionar les relacions amb vostè en la seva condició de soci. La base jurídica que legitima el tractament de les dades és l’execució de la relació contreta amb vostè, que seran conservades mentre duri tal relació. Les seves dades només seran cedides a administracions i organismes públics quan així ho exigeixi la normativa aplicable.
Tanmateix, tractarem les seves dades amb la finalitat d’informar-lo sobre les activitats culturals organitzades pel Patronat i per entitats col·laboradores, sempre i quan ens doni el seu consentiment exprés per fer-ho, el qual podrà ser revocat en qualsevol moment. En aquest cas, conservarem les seves dades un cop finalitzada la relació contractual.   

? Sí /  ? No  Accepto el tractament de les meves dades per aquesta finalitat
Pot accedir a les seves dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar la seva limitació i/o portabilitat, enviant la seva sol·licitud al Responsable del Tractament. Pot trobar informació addicional en matèria de protecció de dades a la nostra Política de Privacitat.

 

 

Nous socis o Actualització de dades

ALTA SOCI:

Si encara no sou socis del Patronat d'Estudis Osonencs, us en podeu fer amb qualsevol d'aquestes opcions:

OPCIÓ 1:  Descarregeu i imprimiu el document BUTLLETA (PDF) , ompliu-ne tots els camps obligatoris amb les vostres dades. Un cop signat, ens el feu arribar per correu a:

                Patronat d'Estudis Osonencs
                Carrer Pare Xifré s/n
                Apartat de Correus 43
                08500 Vic


OPCIÓ 2:  Ompliu les dades del formulari Alta socis d'aquesta mateixa pàgina. Envieu-lo telemàticament clicant el botó ALTA SOCI

Per qualsevol aclariment o consulta podeu dirigir-vos per correu electrònic a: secretaria@patronatestudisosonencs.cat

 

ACTUALITZACIÓ DE DADES:

Si ja sou socis del Patronat d'Estudis Osonencs i voleu actualitzar les vostres dades contacteu per correu electrònic amb secretaria  secretaria@patronatestudisosonencs.cat

Per raons de seguretat cal que us identifiqueu i ens digueu les dades que voleu modificar.
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Adreça

Pare Xifré s/n 08500 Vic

Apartat de Correus 43

Comparteix el contingut

©Patronat d'Estudis Osonencs - Tots els drets reservats