Vídeo


UN TRESOR AMAGATVideo del Temple Romà en català (subtitulado en español)

Roman Temple video in english (sous-titres français)


 

ALTRES VÍDEOS:Gent de casa - Patronat d'Estudis Osonencs (Canal Taronja 2017)

Matinal Literària a la Font del desmai (Lletres de dones 2019)

150è Aniversari de la Creació del Cercle Literari de Vic (novembre-desembre 2010)

Concert de Nadal del Patronat d'Estudis Osonencs (13 desembre 2020)

El canonge Adanagell de Vic (ca. 860-925), llavor de noves semences (21 abril 2021)

Conferència "Són uns homes determinats els qui bufen la història: Ramon d'Abadal i de Vinyals i el seu segle XX"


 

RETRANSMISSIONS EN DIRECTE:Acte lliurament guardó Membre de Mèrit 2019 (17 octubre 2020) - Directe

68a Festa Anual del Patronat d'Estudis Osonencs 2020 (14 novembre 2020) - Directe

Concert de Nadal 2020: Bach's mou (13 desembre 2020) - Directe

Presentació del llibre "El canonge Adanagell de Vic (ca. 860-925), llavor de noves semences (21 abril 2021) - Directe

Conferència "Joan Triadú. Un referent cívic i ètic" (6 maig 2021) - Directe

Conferència "Osona i la Música Medieval. La importància del patrimoni musical conservat" (13 maig 2021) - Directe

Concert de Primavera 2021 del Patronat d'Estudis Osonencs: Schola Gregoriana de Catalunya (22 maig 2021) - Directe

Matinal Literària a la Font del Desmai: "El Bé i El Mal. Déu i el Diable  (30 maig 2021) - Directe

Acte lliurament guardó Membre de Mèrit 2020 (21 octubre 2021) - Directe
 

VÍDEOS 2020:V01 Vides i Veus del Call. Orígens i Consolidació de la Comunitat Jueva de Vic (1231-1315)  (2020)

V02 Abarracats. La pesta de 1650-1654 a la Muntanya Catalana de Girona a Manresa (2020)

V03 150 Anys de l'Esbart de Vic. La Font del desmai (2020)

V04 Església Romànica de Sant Esteve de Vinyoles (2020)

CO1 30 anys del GDT i el futur del Ter. Conferència del Dr Narcís Prat (17 octubre 2020)

CO2 Epidèmies: salut humana i salut ambiental. Conferència del Dr JaumeTerradas (14 novembre 2020)


 

VÍDEOS 2021:


V05 Premi Plana de Vic Jove - Els Alumnes (2021)

V06 Premi Plana de Vic Jove - Les Tutores. (2021)


 

* El Temple Romà de Vic: Un tresor amagat.


La ciutat de Vic i la comarca d’Osona tenen el privilegi de posseir un temple romà.  Aixecat al bell mig del nucli antic i en un dels punts més elevats de la ciutat, dos segles desprès de la seva construcció s’estroncà la seva activitat religiosa.

Fou castell durant més de mil anys. Primer, nu com havia vingut al món. Potser així, menut i escarit, ja esdevingué comtal. Després, com a pati interior d’una construcció més ambiciosa, residència de la poderosa nissaga dels Montcada. Restà tants segles amagat al cor d’aquesta fortalesa romànica, que ja no se sabia si el poc que el poble en recordava provenia de la memòria o de la fantasia col·lectives.

Un dia es va decidir enderrocar el castell, envellit i xacrós. Sota els malaguanyats paraments romànics que anaven caient, uns patricis diligents van reconèixer carreus, capitells, fusts... del temple romà engolit en la fondària de setze centúries.

Aquells homes clarividents es van proposar salvar de l’enderroc allò que esdevindria la joia històrica i arquitectònica més antiga i venerable de la ciutat.

Modest Reixach - 125è aniversari de la descoberta (Vic, 2007)
President del Patronat d'Estudis Osonencs.


Veure video: https://www.youtube.com/watch?v=i1JylpO5Y-Q

 

* The Roman Temple of Vic: A Hidden Treasure.


The city of Vic and the region of Osona have the privilege of owning a Roman Temple. Raised in the middle of the old town and in one of the highest points of the city, two centuries after its construction, its religious activity was interrupted.

It was a castle for over a thousand years. First, naked as she had come into the world. Perhaps this is why, as a child, he has become a count. Then, as an interior courtyard of a more ambitious construction, home to the powerful Montcada lineage. For many centuries it remained hidden in the heart of this Romanesque fortress, and it was no longer known if what little the people remembered was from collective memory or fantasy.

One day it was decided to demolish the castle, aged and charred. Under the ill-fated Romanesque walls, diligent patricians recognized ashlars, capitals, and poles ... of the Roman temple engulfed in the depths of sixteen centuries.

Those clairvoyant men set out to save from the rubble what would become the oldest and most venerable historical and architectural gem of the city.

Modest Reixach - 125th Anniversary of Discovery (Vic, 2007)
.
President Patronat d’Estudis Osonencs


Watch video: http://www.youtube.com/watch?v=NX-kmeBsYPs

 

 Església Romànica de Sant Esteve de Vinyoles


L'Església de Sant Esteve de Vinyoles és documentada des de mitjan segle X i consta que fou renovada i consagrada al voltant de l'any 1106. El temple ha sofert modificacions al llarg del temps, tot i que encara se'n conserva l'estructura primitiva, formada per una nau amb cimbori allargat, un absis a llevant i una posterior annexió d'altars laterals. És probable també que disposés d'un campanar, però no s'ha aclarit encara quina hauria estat la causa de la seva mutilació. A les acaballes del segle XIX es va restaurar, s'hi va afegir una capella del Santíssim i va intentar recuperar la seva personalitat romànica primitiva, eliminant-ne alguns elements, com postissos i altres afegits. Jacint Verdaguer va ser vicari i regent de la parròquia de Sant Esteve de Vinyoles del 1871 al 1873. Són documentades les mostres d'estima entre el poble de Vinyoles i Verdaguer, que durant la seva estada va embastar el genial poema de L'Atlàntida i va conrear la poesia mística.

https://www.youtube.com/watch?v=dzBk8HiaIKA

 

Gent de Casa - Patronat d'Estudis Osonencs

Video de l'entrevista feta per El Canal Taronja als membres del Consell d'Estudis del Patronat d'Estudis Osonencs, Ferran Sayol i Altarriba, Director de la Secció de Ciències i patrimoni natural i Abel Miró i Comas, Director de la Secció de Filosofia i coordinadors. respectivament,  del cicle de conferències de Ciències i del Cicle de Filosofia organitzats, pel Patronat d'Estudis Osonencs l'any 2017.

  

Matinal Literària a la Font del Desmai , 2019

El diumenge 2 de juny el Patronat d’Estudis Osonencs va organitzar una matinal literària a la Font del Desmai en record de les reunions poètiques de Verdaguer i els poetes de l’Esbart de Vic que s’iniciaren el 1867.

En aquesta ocasió va tractar d’una mostra de la nova generació poètica osonenca, de notable ressò, d’autores i autors d’inicis del segle XXI: Irene Solà, Maria Isern, Jaume Coll, Núria Armengol, Jofre Palau i Anna Miralpeix. S'agruparen els poemes amb uns trets definitoris, com poden ser l'entorn rural de la seva procedència, amb referències al bosc, els animals, i l'ésser humà que observa i s'interroga sobre l'enigma de la natura i l'univers. També, des de l'òptica femenina, una visió de l'interior del cos, els viaranys de la maternitat, l'amor, la sensualitat i el desig.
Acompanats pel serbi  Nikola Tanaskovic, un jove i virtuós instrumentista d’acordió, que var interpretar  diverses peces musicals.

 


 

Vides i Veus del Call. Orígens i Consolidació de la Comunitat Jueva de Vic (1231-1315)

La societat vigatana del segle XIII és una societat diversa i complexa. Per la seva qualitat de nucli comercial dinàmic, atreu persones d’altres procedències que inicialment apareixen fent negocis puntuals a Vic amb plantejaments dinàmics i actius i que posteriorment acaben establint la seva residència a la ciutat de manera permanent fins a finals del segle XIV. Tenen una particularitat: són jueus i jueves, i coexistiran durant dos segles amb la majoria cristiana de Vic. Aquest llibre és fruit de la revisió de la tesi doctoral d’Irene Llop, L’aljama de jueus de Vic al segle xiii. Orígens i consolidació de l’aljama (1231-1315), defensada l’any 2006 a la Universitat de Barcelona, que ha estat actualitzada i enriquida amb les troballes i aportacions dels darrers anys. L’estudi comença amb un estat de la qüestió dels treballs sobre la comunitat jueva vigatana i continua amb l’anàlisi de les fonts documentals, arqueològiques i iconogràfiques. A partir d’aquí, l’estudi se centra en l’estudi del call i els seus elements, de les persones que formen la comunitat –els jueus i les jueves de Vic–, de les seves activitats econòmiques, de l’organització de la comunitat, dels seus aspectes culturals distintius i de les seves vicissituds històriques en el període en què formen part de la societat vigatana. El llibre inclou també un conjunt de materials complementaris, amb un annex que aporta quadres, gràfics, arbres genealògics i índexs, així com un apèndix documental amb els documents més rellevants i suggeridors de la història de la comunitat jueva vigatana. Com diu l’autora a les conclusions, «Famílies i individus de religió jueva van trobar el seu lloc en una ciutat, Vic, que va créixer mentre la seva comunitat jueva es consolidava». Conèixer la seva història és conèixer la nostra història, i és el primer pas per reconèixer l’empremta que van deixar a la ciutat i reivindicar-la.

http://www.youtube.com/watch?v=J1GoFNsicks

 
 

Abarracats. La pesta de 1650-1654 a la Muntanya Catalana de Girona a Manresa

Ara que tothom està pendent de la pandèmia del coronavirus, és més actual que mai aquest llibre que el seu autor, Francesc Roma, ens comenta en aquest vídeo.
El llibre "Abarracats. La pesta de 1650-1654 a la Muntanya Catalana de Girona a Manresa" va ser l'obra guanyadora del 31è Premi Plana de Vic 2018, convocat pel Patronat d'Estudis Osonencs amb el suport de la Fundació Antiga Caixa de Manlleu.
L'obra es va presentar al Temple Romà de Vic, el dia 5 d'abril de l'any 2019.

 

https://www.youtube.com/watch?v=PS1YJzeAleE

 
 

150 Anys de l'Esbart de Vic. La Font del desmai

En aquests dies de l'última setmana de maig,  quan encara les nostres vides estan condicionades per les limitacions imposades per l'estat d'alarma a conseqüència de la Covid19, s'ha hagut de suspendre el tradicional acte a la font del desmai que cada any organitza el Patronat d'Estudis Osonencs amb la col·laboració d'altres entitats.

Per aquesta raó volem compartir el vídeo «150 anys de l'Esbart de Vic. Més que una font, més que un desmai. Una cronologia de la font», en el que en Xavier Roviró, ens trasllada la rellevància dels espais en la literatura tot analitzant el cas concret de la font i, per tant, ens fa adonar de la importància de la preservació dels indrets literaris per a la contribució a la memòria col·lectiva. Més en concret ens dóna a conèixer les característiques geogràfiques de l’espai, els detalls de la primera esbartada de 1867 i una documentada relació de les activitats que s’hi han fet fins a l’actualitat, la instal·lació del pedró i els avatars de la vida del desmai i l’entorn.

El número 180 de la revista Ausa, Vol 28, publicat l'any 2017 estava format per un bloc monogràfic sobre sis autores osonenques i en la segona part d’aquest volum de la revista Ausa es recollien tres de les quatre ponències que es van presentar en la Jornada-seminari «Literatura, societat i territori» que amb motiu dels 150 anys de l’Esbart de Vic se celebrà el 17 de juny de 2017 al Temple Romà.

https://www.youtube.com/watch?v=b4xDsxKMwxk

 

Lliurament guardó Membre de Mèrit 2019 al GDT


Acte de lliurament del distintiu de Membre de Mèrit 2019 del Patronat d'Estudis Osonencs, fet el dia 17 d'octubre del 2020 al Temple Romà de Vic, al Grup de Defensa del Ter.
Davant l'agreujament de la situació per la COVID19 s'ha limitat l'accés a l'acte a representants del Patronat d'Estudis Osonencs i del Grup de Defensa del Ter.
També per prevenció, la intervenció del Dr. Narcís Prat, professor emèrit Ecologia de la UB,  s'ha fet telemàticament.
Recull el guardó, distintiu i certificat, la Dra. Ginesta Mary, presidenta del Grup de Defensa del Ter (GDT)
Aquest acte estava previst fer-lo el dia 14 de març i es va haver ajornar per la declaració de l'estat d'alarma de la COVID19 publicada aquell mateix dia al BOE (Real Decret 463/2020)


Retransmès en directe per aquest canal el dia 17 d'octubre de 2020.

 
 

68a Festa Anual del Patronat d'Estudis Osonencs 2020

El dissabte dia 14 de novembre 2020. al Temple Romà hem celebrat la 68a Festa Anual del Patronat d’Estudis Osonencs que s’ha realitzat a porta tancada, en el marc de les mesures de contenció de la Covid-19. L'acte s'ha pogut seguir en streaming al canal YouTube de l’Entitat https://www.youtube.com/channel/UCp8l...
 

 
 

30 anys del GDT i el futur del Ter Conferència del Dr. Narcís Prat

El Patronat d'Estudis Osonencs va nomenar Membre de Mèrit 2019 al Grup de Defensa del Ter (GDT) El nomenament es va fer públic el dia 16 de novembre del 2019 en el marc de la 67ena Festa Anual del Patronat d'Estudis Osonencs.
Aquesta és la Conferència "30 anys del GDT i el futur del Ter" feta en streaming pel Dr. Narcís Prat, professor emèrit Ecologia de la Universitat de Barcelona, a l'acte del lliurament del guardó al GDT feta el dia 17 d'octubre del 2020 al Temple Romà, seu del Patronat d'Estudis Osonencs. El Grup de Defensa del Ter és una associació ecologista formada per ciutadans compromesos que estimen el Ter, la vida i el medi natural que va néixer l'any 1989 i per tant enguany compleix 30 anys. Actualment podem dir que el seu àmbit d'actuació territorial va més enllà de la Conca del Ter.

 
 

Epidèmies: salut humana i salut ambiental. Conferència del Dr JaumeTerradas

A la 68a Festa Anual del Patronat d'Estudis Osonencs, celebrada el dia 14 de novembre del 2020 al Temple Romà de Vic, el Dr. Jaume Terradas, professor honorari de la UAB, Investigador del CREAF, Membre del IEC, va pronunciar la conferència que porta per títol "Epidèmies; salut humana i salut ambient".

 
 

Concert de Nadal del Patronat d'Estudis Osonencs 2020

En Directe, Concert de Nadal del Patronat d'Estudis Osonencs.
La companyia ReBla'T presenta BACH'S mou Un espectacle de dansa sobre les dues primeres suites de violoncel de J.S.BACH. Anna Serra dansa Jose Mor música Jean Batiste Texier música La proposta d’aquests tres artistes, ofereix una visió ampliada de les obres del mestre alemany, posant moviment a la música, i fent-ne una reinterpretació molt personal i íntima. La música de Bach, s’escolta i es veu, se sent i es mira. Un Projecte que ofereix la pedra angular de la literatura violoncelística, i una de les peces claus de la història de la música de cambra, en una nova visió; La d’una artista del moviment, la ballarina Anna Serra i dos intèrprets de gran solvència Jose Mor en la primera, i Jean Batiste Texier a la segona, posant moviment a la música, fent sonar aquestes joies del nostre patrimoni musical mundial. Les dues primeres suites, que aquí ens ocupen, són per tonalitat, tractament i desenvolupament com la llum del sol i la foscor; el dia i la nit; Dos pols oposats d’una mateixa realitat, d’una mateixa vida. Dues formes sensibles, divergents en la visió, unides en la formalitat. Aquesta polaritat és la que els tres artistes han volgut explorar, i en un exercici de sinceritat creativa, mostren la contraposició dels moviments, la música en moviment, el moviment en la música. Les dues suites queden representades com una obra única, en un discurs disruptiu on moviment, música, artista, instrument, cos i ànima sorgeixen, conflueixen i viuen a partir de la magistral partitura.
https://patronatestudisosonencs.cat/c...

 
 

150è Aniversari de la Creació del Cercle Literari de Vic (novembre-desembre 2010)

En l’Assemblea General celebrada el 2 de març de 2010, la Junta Rectora del Patronat d’Estudis Osonencs va transmetre als socis el seu propòsit d’organitzar una exposició commemorativa amb motiu del 150è aniversari de la constitució del Cercle Literari de Vic. Aquesta havia de ser una de les actuacions principals de l’entitat durant l’any en curs. La importància cabdal que va tenir l’esmentada entitat vuitcentista per la història de la ciutat de Vic i la comarca d’Osona era de per si un motiu més que suficient per atraure l’atenció del Patronat, però el fet que aquest, en part, sigui i se senti continuador d’aquella entitat, convertia l’efemèride en una ocasió immillorable per recuperar un episodi essencial de la nostra vida col·lectiva que ens remet a les arrels d’un teixit associatiu i institucional del qual el Patronat és i vol ser-ne un element eminent. A l’estiu de 1860 una colla de vigatans iniciaren els preparatius per a la formació d’una nova entitat, el Cercle Literari de Vic. Entre els mesos de novembre i desembre van ultimar-se els preparatius institucionals i l’entitat s’instal·là al capdamunt del carrer de la Riera. La tribuna del Cercle Literari va ser ocupada per primera vegada per Joaquim Salarich, el dia 15 de febrer de 1861, amb un discurs titulat «Ligeros apuntes sobre el estado de la Literatura en esta ciudad en los diversos periodos de su historia». L’entitat va néixer amb la voluntat de mantenir un caràcter exclusivament científic i literari, i hi era vetada la discussió d’assumptes polítics i religiosos. Segons els estatuts, els socis es reunien amb l’objectiu de millorar la seva instrucció mútua a través de dos instruments bàsics, la lectura i la conversa. Més enllà d’aquesta finalitat estrictament instructiva i cultural, els impulsors de l’entitat pretenien que fos, també, un espai on es plantegessin i impulsessin iniciatives que consideraven d’interès general per a la ciutat i la comarca. Així ho reconeixia el 1862 un dels socis fundadors, l’advocat Antoni Soler, en un discurs titulat «Vich con el Círculo Literario: Vich sin un Círculo como el Literario», en què demostrava tenir molt present l’exemple del barceloní Ateneo Catalán. Article publicat a la revista AUSA del Patronat d'Estudis Osonencs https://www.raco.cat/index.php/Ausa/a...

 
 

Concert de Nadal del Patronat d'Estudis Osonencs any 2020

Concert de Nadal del Patronat d'Estudis Osonencs fet a l''Atlàntida de Vic, el diumenge 13 de desembre de 2020 La companyia ReBla'T presenta BACH'S mou Un espectacle de dansa sobre les dues primeres suites de violoncel de J.S.BACH. Anna Serra dansa Jose Mor música Jean-Batiste Texier música La proposta d’aquests tres artistes, ofereix una visió ampliada de les obres del mestre alemany, posant moviment a la música, i fent-ne una reinterpretació molt personal i íntima. La música de Bach, s’escolta i es veu, se sent i es mira. Un Projecte que ofereix la pedra angular de la literatura violoncelística, i una de les peces claus de la història de la música de cambra, en una nova visió; La d’una artista del moviment, la ballarina Anna Serra i dos intèrprets de gran solvència Jose Mor en la primera, i Jean-Batiste Texier a la segona, posant moviment a la música, fent sonar aquestes joies del nostre patrimoni musical mundial. Les dues primeres suites, que aquí ens ocupen, són per tonalitat, tractament i desenvolupament com la llum del sol i la foscor; el dia i la nit; Dos pols oposats d’una mateixa realitat, d’una mateixa vida. Dues formes sensibles, divergents en la visió, unides en la formalitat. Aquesta polaritat és la que els tres artistes han volgut explorar, i en un exercici de sinceritat creativa, mostren la contraposició dels moviments, la música en moviment, el moviment en la música. Les dues suites queden representades com una obra única, en un discurs disruptiu on moviment, música, artista, instrument, cos i ànima sorgeixen, conflueixen i viuen a partir de la magistral partitura. https://patronatestudisosonencs.cat/c...
 
 
 
 

 
 

 

Premi Plana de Vic Jove - Els Alumnes

En aquest vídeo, gravat a finals del 2020, podem escoltar a alguns dels guanyadors del Premi Plana de Vic Jove que convoca el Patronat d'Estudis Osonencs amb el suport de la Fundació Puig-Porret. El Premi Plana de Vic Jove, convocat per primera vegada l'any 2013, té com a objectiu potenciar, distingir i visibilitzar els estudis realitzats en el marc del treball de recerca de batxillerat. Són els centres els que poden seleccionar els treballs que consideren adequats per a presentar al Premi, i la dotació es reparteix al 50% entre l'autor/a del treball i el propi centre.

https://patronatestudisosonencs.cat/c...

 
 

Premi Plana de Vic Jove - Les Tutores

El 17 de gener vàrem estrenar el vídeo Premi Plana de Vic Jove, https://youtu.be/6DtCXAqWxNc?, on alguns dels alumnes guanyadors ens explicaven el que va significar per ells guanyar aquest premi que convoca el Patronat d'Estudis Osonencs amb el suport de la Fundació Puig-Porret. En aquest nou vídeo, gravat a principis del 2021, podem escoltar les impressions d'alguns dels tutors dels treballs guanyadors del Premi Plana de Vic Jove. Recordem que són els centres els que seleccionen els treballs que consideren adequats per a presentar al Premi. El Premi Plana de Vic Jove, convocat per primera vegada l'any 2013, té com a objectiu potenciar, distingir i visibilitzar els estudis realitzats en el marc del treball de recerca de batxillerat. https://patronatestudisosonencs.cat/c...?
 
 
 
 
 

 
 

El canonge Adanagell de Vic (ca. 860-925), llavor de noves semences (21 abril 2021)

El dia 21 d'abril 2021 es va fer la presentació al Temple Romà de Vic del llibre "El canonge Adanagell de Vic (ca. 860-925), llavor de noves semences. La cultura a la diòcesi d’Osona en els primers temps carolingis", de Jesús Alturo i Tània Alaix, publicat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
El Dr. Ramon Ordeig i Mata presenta el llibre en aquest acte presidit per l’Excma. Sra. Anna Erra, alcaldessa de Vic, l’Excm. i Rvdm. Sr. Romà Casanova, bisbe de Vic, i la Sra. Elsa Ibar, directora general del Patrimoni Cultural.

 

 
 

 

Directe

 

Adreça

Pare Xifré s/n 08500 Vic

Apartat de Correus 43

Comparteix el contingut

©Patronat d'Estudis Osonencs - Tots els drets reservats