Avís legal

Introducció

 
La present política de privacitat té per objectiu proporcionar informació sobre com tracta el Patronat d’Estudis Osonencs les dades personals facilitades pels interessats en compliment amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
 

Responsable del Tractament

 
El responsable del tractament de les dades és l’associació PATRONAT D’ESTUDIS OSONENCS amb N.I.F. G58225566, inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 503.
 
Les dades de contacte del Patronat d’Estudis Osonencs són les següents:
   

Finalitats del tractament

 
Les dades personals obtingudes pel Patronat d’Estudis Osonencs seran tractades amb les següents finalitats segons apliqui en cada cas:
   
El Patronat d’Estudis Osonencs conservarà les dades facilitades durant el termini raonable que sigui necessari per a complir amb la finalitat per a les que es va facilitar i, en qualsevol cas d’acord amb el previst en la legislació vigent, sens perjudici de la seva conservació per a fer front a reclamacions o posar-les a disposició de les autoritats competents quan sigui necessari. En aquest últim cas, les dades es conservaran de manera bloquejada fins a la finalització del termini de prescripció, moment en què seran eliminades.

 

Legitimació per a tractar les dades

 
La base de legitimació del tractament de les dades per part del Patronat d’Estudis Osonencs és la següent:
   

Destinataris de les dades

 
En cap cas es cediran les dades a tercers ni es transferiran a tercers països sense el consentiment previ i exprés de l’interessat. No obstant l’anterior, les dades personals de l’interessat podran ser cedides a les administracions i organismes públics quan així ho exigeixi la normativa legal.
 
Així mateix, les dades personals podran comunicar-se a proveïdors que presten serveis al Patronat d’Estudis Osonencs en la seva condició d’encarregats de tractament, els quals en cap cas podran tractar les dades per a fins propis.
 

Drets de l’usuari

 
Corresponen als interessats l’exercici dels següents drets:
   
Els interessats podran exercir els drets descrits de forma gratuïta, així com retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, a través dels següents mitjans:
 
  1. Dirigint una comunicació mitjançant coreu electrònic a secretaria@patronatestudisosonencs.cat.
  2. Dirigint una comunicació mitjançant correu postal a Vic, 08500, Carrer Pare Xifré, s/n.
 
Així mateix, els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que les seves dades no s’han tractat adequadament, o bé, si creu que s’ha vulnerat la tutela dels seus drets.
 

Protecció de dades personals

 
El Patronat d’Estudis Osonencs ha adoptat les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal obtingudes així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats. 

Adreça

Pare Xifré s/n 08500 Vic

Apartat de Correus 43

Comparteix el contingut

©Patronat d'Estudis Osonencs - Tots els drets reservats