Articles publicats a la revista Ausa

Índex selecció any 2019

Selecció d'articles de la Revista AUSALa Festa del Pi de Centelles i la seva relació amb el passat botifler dels centellencs en la Guerra de Successió.  (2014)

Agustí Canelles i Carrera (1765-1818), Astrònom impulsor de la navegació científica a Catalunya.   (2009)
Un lloc Verdagueriá recuperat.  (1976)
Jaume Balmes i el franquisme: a propòsit de les dues visites de Franco a Vic (1947 i 1949).  (2011)
Evolució dels nitrats analitzats a l'aigua de 87 fonts situades en 28 municipis de la comarca d'Osona. (2011)
Osona, Terra de campions. (2002)

Les condicions de vida de la classe obrera osonenca, 1931-1936. Un estudi necessari.  (2006)
Geografia literària dels Països Catalans. El cas de la comarca d'Osona.  (2012)
Les empreses Gasela de la Catalunya Central: Rellevància d'Osona (2015)
L'anomalia tèrmica de la Plana de Vic: Un projecte comú (2009)
El castillo de Montcada. (1959)

Una escola davant la càmera cinematogràfica. La inauguració de l'edifici del grup escolar de Vinyoles a través d'un film documental de 1928.  (2016)
El Patronat d'Estudis Ausonencs (1952-1982)  (1981)
Amics dels museus d'Osona. Promoció i divulgació dels museus i el patrimoni comarcal.  (2003)
Resultats preliminars de la primera campanya d'excavació al jaciment de Puig Ciutat (Oristà, Osona). (2010)
De la indigència al benestar Vic i Osona 1952-2002. (2002)

Prospecció Georadar a l'església de la Pietat de Vic. (2008)
Jordi Sarri, arquitecte. (2005)
Un obituari incòmode de Mossèn Cinto. (2013)
El calendari Lunar de Sant Joan de les Abadesses. (1989)
L'excursionisme a Vic en el primer terç del segle XX: el cas del Centre Excursionista de Vic i la Colla de Gurb. (2006)

De la grisor al cromatisme. 50 anys de fotografia a Osona (2002)
La llarga restauració del Temple Romà de Vic (1882-1959): De les ruïnes a un dels símbols de la Ciutat. (2008)
Trajectòries socials i educatives dels fills i filles de les famílies immigrants (2007)
Jaume Arbós i Tor: Científic i Tecnòleg Osonenc del segle XIX (2003)
Dies de Revolució (2007)

Parròquia de Sant Genís de Taradell (1954)
Aproximació a l'obra de Maria Àngels Anglada. Notes per a una lectura. (2000)
El vigatanisme crític de Maria Àngels Anglada. (2010)
L'emprenedoria femenina i la immigració a Osona. El suport dels serveis municipals. (2012)
La Universitat de Vic. Notes sobre el seu restabliment (1998)

El temple romà de Vic i la seva decoració arquitectònica (2008)
De "Paraules al vent" a "La Fàbrica": creació, evolució i publicació dels primers poemaeis de Miquel Martí i Pol.  (2014)
La ciència en els actes del Círcol Literari de Vich 1860-1900  (2009)
L'arqueologia a Osona 1.952-2002  (2002)
Conseqüències de l'execució del coronel Bac de Roda. La memòria propera i l'exili familiar.  (2014)

Més que una font, més que un desmai. Una cronologia de la font.  (2018)
Museu de la Torneria de la Vall del Ges  (2004)
Els vigatans exiliats durant el franquisme  (2001)
L'evolució política de Vic (1952-2002)  (2002)
La plaça major de Vic: Estudi del seu procés de formació  (1990)

Verdaguer, Folklorista  (1952)
L'Església de Santa Maria de la Rodona  (1957)
Roda ciutat: El nucli fortificat de l'Esquerda sobre el Ter i el seu territori.  (2017)
El Castell i Palau dels Montcada a Vic. Noves aportacions de la intervenció arqueològica del 2013  (2017)
La Fi d'un cicle? La participació electoral a Osona, 2003-2004  (2004)

Evolució històrica de la urbanització de Vic  (1968)
Algunes reflexions sobre biblioteques els darrers i els propers anys  (2002)
El nitrat de les fonts del Lluçanès  (2017)
Cincuanta anys de cultura i ciència  (2002)
Aproximació a la immigració africana a Catalunya  (2007)

 

APROXIMACIÓ A LA IMMIGRACIÓ AFRICANA A CATALUNYA


Article publicat l'any 2007 a la Revista AUSA · Volum XXIII · Número 159 pàgines 203-212

Autor: Papa Sow
Membre del GRM (Grup de Recerca sobre Migracions)
Membre-fundador de GERÀFRICA (Grup d’Estudis i de Recerca sobre Àfrica)

Aproximació a la immigració africana a Catalunya 
Partint d’una referència a les primeres onades migratòries protagonitzades per diversos grups de persones procedents fonamentalment de Gàmbia i Senegal, l’article repassa les claus del procés que ha fet que Catalunya esdevingués, per a molts subsaharians de nacionalitats diverses, l’etapa final d’un trajecte que en molts casos tenia com a objectiu inicial l’Europa del nord.
Paraules clau: subsaharià, reemigració, sedentarisme, mobilitat.


An approach to African immigration in Catalonia
Starting off from a reference to the first migratory movements featuring groups of people mainly from Gambia and Senegal, the article covers the process that has made Catalonia become, for many sub-Saharan people of diverse nationalities, the final stage of a journey that in many cases had northern Europe as the initial objective.
Paraules clau: sub-Saharan, re-immigration, sedentary lifestyle, mobility.


Immigrants subsaharians a Vic - Fotografia Sergi CàmaraImmigrants subsaharians a Vic. Fotografia Sergi Càmara

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/85184/110181

 

 

CINQUANTA ANYS DE CULTURA I CIÈNCIA DES D’UNA PERSPECTIVA BIBLIOMÈTRICA. ANÀLISI ESTADÍSTICA DE LA REVISTA AUSA (1952-2001)


Article publicat l'any 2002 a la Revista AUSA · Volum XX · Número 150 pàgines 535-579

Autor: Rafel Ginebra i Molins

Cinquanta anys de cultura i ciència des d'una prespectiva bibliomètrica, Anàlisi estadística de la Revista Ausa (1952-2001)
Després de cinquanta anys, com es pot quantificar què ha significat i què ha aportat Ausa a la cultura i la societat osonenca? En aquest article l’objecte d’estudi és la mateixa revista. Quants articles s’han publicat? Com han evolucionat? Què s’hi ha tractat? Quants autors hi han col·laborat? Qui hi ha fet més aportacions? En quines llengües s’hi ha publicat? Com es va fer la transició del castellà al català?… L’article analitza des d’una perspectiva bibliomètrica els cinquanta anys de la revista.

After fifty years, how can one quantify the significance and the contribution to the culture and society of Osona of the periodical ‘Ausa’? This article focuses on the magazine itself. How many articles have been published? How has ‘Ausa’ evolved? What subjects has it dealt with? How many authors have made contributions? Who has written most? In what languages has the magazine been published? How did the transition from Castilian to Catalan take place? This article offers a bibliometric vision of the fifty-year history of the periodical.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/16473/16313

 

 

EL NITRAT DE LES FONTS DEL LLUÇANÈS: EFECTES SOBRE LES COMUNITATS DE BRIÒFITS (MOLSES I HEPÀTIQUES)


Article publicat l'any 2017 a la Revista AUSA · Volum XXVIII · Número 180 pàgines 513-532

Autors: Ferran Sayol / Jordi Corbera / Catherine Preece / Marc Vilella Loles Asensio / Miquel Jover / Guillem Bagaria Xavier Domene / Marcos Fernàndez-Martínez

El nitrat de les fonts del Lluçanès: efectes sobre les comunitats de briòfits (molses i hepàtiques)
Les fonts alberguen complexes comunitats d’éssers vius que busquen aigua constant. Tanmateix, l’excés de nitrat dels aqüífers subjacents podria afectar la riquesa d’espècies presents, sobretot les sensibles a la contaminació com els briòfits (molses i hepàtiques). En aquest estudi, analitzem l’aigua i els briòfits presents a 93 fonts del Lluçanès. Tot i que trobem que algunes poques espècies poden resistir un relatiu excés de nitrat, la majoria no el toleren, de manera que la riquesa d’espècies decreix en les fonts més contaminades, cosa que evidencia un efecte advers de la contaminació de les fonts sobre la biodiversitat de briòfits.
Paraules clau: Fonts, biodiversitat, briòfits, nitrats.

Nitrate in natural springs in Lluçanès region: effects on the communities of bryophytes (mosses and liverworts)
Semi-natural springs contain complex communities of living organisms that look for constant water supplies. However, an excess of nitrate in the underlying aquifers could affect species richness, especially of those groups that are sensitive to pollution such as bryophytes (mosses and liverworts). In this study, we analyse water characteristics and presence of bryophytes in 93 natural springs in Lluçanès region. We find that although a few species can cope with a relative nitrate excess, most of them do not tolerate it, meaning that species richness decreases in the most polluted sources, showing an adverse effect of water pollution on the biodiversity of bryophytes.
Keywords: Springs, biodiversity, bryophytes, nitrate.


https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/342317

Histograma concentració nitrats
 

ALGUNES REFLEXIONS SOBRE BIBLIOTEQUES: ELS DARRERS I ELS PROPERS ANYS

Article publicat l'any 2002 a la Revista AUSA · Volum XX · Número 148-149 pàgines 355-367

Autor: Lluís Anglada i de Ferrer

Algunes reflexions sobre biblioteques els darrers i els propers anys
Fa cinquanta anys, les biblioteques eren el que havia pogut quedar en peu després de la destrucció sistemàtica de l’obra cultural de la Mancomunitat i de la Generalitat republicana que va fer el règim de Franco. L’anàlisi del que eren llavors s’ha de fer remuntant-se a les intencions del pla de biblioteques de principis de segle. Per altra banda, per parlar del present i futur de les biblioteques s’ha d’analitzar si aquestes continuaran essent necessàries, quin paper tindran en una societat en canvi, i les actuacions a emprendre per tal que siguin eines efectives per la societat que les sufraga.

Fifty years ago, the libraries that existed were those that had survived the systematic destruction by the Franco regime of all the cultural works undertaken by the Mancommunitat and the Republican Generalitat. Any analysis of what was left must take as its starting point the intentions of the Library Plan produced at the beginning of the century. On the other hand, in order to understand the present and future of the libraries, it is necessary to assess whether they will continue to be necessary, what role they might have in a society undergoing constant change, and the actions required in order to ensure that they continue to be effective tools for the society that funds them
.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/16460/16300


 

 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA URBANITZACIÓ DE VIC

Article publicat l'any 1968 a la Revista AUSA · Volum VI · Número 60-61 pàgines 41-52

Autor: Eduard Junyent

Evolució històrica de la urbanització de Vic
La ciutat medieval, els ravals, el progrés evolutiu, la fortificació de la ciutat, el redreçament, les noves urbanitzacions, la continuïtat.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/38851/38719


 

 

LA FI D’UN CICLE? LA PARTICIPACIÓ ELECTORAL A OSONA, 2003-2004

Article publicat l'any 2004 a la Revista AUSA · Volum XXI · Número 154 pàgines 539-549

Autors: Enric Castellnou  (Vocal de la Universitat de Vic) Josep M. Reniu (Universitat de Barcelona)

La Fi d'un cicle? La participació electoral a Osona, 2003-2004
Les quatre convocatòries electorals que han tingut lloc en els anys 2003 i 2004 han comportat, de facto, pel que fa a la comarca d’Osona, la fi d’un cicle marcat pel domini del nacionalisme de Convergència i Unió. L’estudi analitza les dades d’aquestes quatre convocatòries i el seu context, i especialment les dades sobre participació electoral, per tal d’establir hipòtesis sobre quines són les dinàmiques que han donat lloc a aquesta variació.
Paraules clau: eleccions, partits polítics, participació electoral.

The end of a cycle? Participation in elections in Osona, 2003-2004
The four elections that were called in the years 2003 and 2004 represented, de facto, the end of a cycle marked by the dominance of the nationalism of the political party Convergència i Unió for the region Osona. The study analyses data from these four elections and their contexts, particularly data on voter participation, in order to arrive at hypotheses as to what the elements were that led to this change.
Keywords: elections, political parties, voter participation.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/16533/16373

Comparativa participació eleccions Osona-Catalunya
 

EL CASTELL I PALAU DELS MONTCADA A VIC: NOVES APORTACIONS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA DEL 2013

Article publicat l'any 2017 a la Revista AUSA · Volum XXVIII · Número 179 pàgines 91-106

Autora: Anna Gómez Bach (Universitat autònoma de Barcelona)

El Castell i Palau dels Montcada a Vic. Noves aportacions de la intervenció arqueològica del 2013.
El castell i palau dels Montcada de Vic forma part d’un dels conjunts arquitectònics més singulars de Catalunya. La seva construcció en una zona aturonada, i aprofitant les restes d’un temple romà, el van convertir en una sòlida edificació que va patir importants modificacions, com a castell, palau, casa del veguer i presó, des de l’edat mitjana fins a finals del segle xix. Les diverses intervencions arqueològiques realitzades al conjunt han aportat nova informació que permet ampliar les dades existents i endegar noves línies de recerca.
Paraules clau: Vic, castells, arqueologia medieval, història medieval.

The Montcada castle and palace in Vic: new findings from the archaeological intervention in 2013.
The Montcada castle and palace in Vic is among the most unusual architectural ensembles in Catalonia. Its construction on a hill and reuse of the remains of a Roman temple made it a solid fortification with important components including a castle, palace, the house of the local administrator (veguer) and a prison. These endured from the Middle Ages to the end of the 19th century. Archaeological fieldwork carried out on this site has provided new information expanding existing knowledge and suggesting new research.
Keywords: castles, medieval archeology, medieval history.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/335976/426768

Plànol localització cales
 

RODA CIUTAT: EL NUCLI FORTIFICAT DE L’ESQUERDA SOBRE EL TER I EL SEU TERRITORI

Article publicat l'any 2017 a la Revista AUSA · Volum XXVIII · Número 179 pàgines 23-40

Autors: Imma Ollich, Montserrat de Rocafiguera, Albert Pratdesaba, Maria Ocaña, Oriol Amblàs, M. Àngels Pujol, David Serrat.
Universitat de Barcelona - GRAMP Fundació l’Esquerda - Museu Arqueològic de l’Esquerda 


Roda ciutat: El nucli fortificat de l'Esquerda sobre el Ter i el seu territori.
A l’inici de l’edat mitjana, visigots i carolingis van aprofitar la fortalesa de l’Esquerda per establir-hi Roda Ciutat, que va actuar de lloc central sobre d’altres punts fortificats al llarg del Ter. D’una banda, cal relacionar la importància del lloc amb el seu passat ibèric ausetà i el seu oppidum, i de l’altra, amb la situació estratègica en una península espadada sobre un meandre del riu. En aquest article s’aprofundeix en les estructures militars descobertes a les darreres campanyes d’excavació arqueològica, i la seva evolució al llarg de l’edat mitjana, fins a la destrucció de l’assentament el 1314.
Paraules clau: Visigots, carolingis, medieval, fortificacions, poliorcètica.

Roda civitas: the fortified nucleus of l’Esquerda on the river Ter and its territory.
In Visigothic and Carolingian times the fortress of l’Esquerda became known as Roda civitas, a central place among many fortified points along the River Ter. Its important position and relationship to the topography can be linked to its Iberian background when a great oppidum was built there, and by its strategic and defensive position on a steep peninsula over the river. This paper focuses on the military elements found recently on the site, and its evolution through the Middle Ages until the its destruction in 1314.
Keywords: Visigoth, carolingian, medieval, fortresses, poliorcetics.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/335973/426765

L'Esquerda - Foto aèria
 

L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE LA RODONA

Article publicat l'any 1957 a la Revista AUSA · Volum II · Número 20 pàgines 447-453

Autor: Eduard Junnyent

Iglesia de la Rodona
Muchos son los vicenses que han oído hablar de la iglesia de la Rodona sin que localicen su posición o que, a lo más, la identifiquen con la capilla designada con el nombre de La Rodona emplazada en el ángulo de los claustros de la Catedral inmediato a la Muralla. En realidad esta capilla fue construida a principio del siglo pasado, junto con la reconstrucción de los claustros, como prosecución de continuidad de la antigua y auténtica iglesia de La Rodona, situada frente a la fachada de la Catedral y derribada en aquella época para la ampliación de ésta.
Las siguientes notas históricas referentes a esta iglesia van destinadas a dar a conocer un insigne monumento desaparecido, íntimamente relacionado con la misma Catedral y muy compenetrado con la vida religiosa de la ciudad.
https://raco.cat/index.php/Ausa/article/view/39224/39087

47 anys desprès d'aquest article....

CRÒNICA DE L'ANY 2.004 publicada l'any 2004 a la Revista AUSA - Volum XXI - Número 154 pàgines 575-589

ARQUEOLOGIA
El 2004 ha estat un any especialment interessant pel que fa a l’arqueologia de la comarca d’Osona i, particularment, de la ciutat de Vic. En línies generals, la recerca ha seguit una trajectòria iniciada ja en anys anteriors quant al nombre i al tipus d’intervencions (excavacions preventives, d’urgència i programades) i a l’activitat divulgativa duta a terme pel CIAO i altres entitats de la comarca. La posada al descobert, però, de les restes de l’església de Santa Maria de la Rodona com a resultat de l’excavació a la plaça de la Catedral de Vic han iniciat un intens debat públic sobre la seva preservació que ha posat l’arqueologia de la comarca en primer terme.
https://raco.cat/index.php/Ausa/article/view/16536/16376

 

VERDAGUER, FOLKLORISTA

Article publicat l'any 1952 a la Revista AUSA · Volum I · Número 1 pàgines 37-40

Autor: Miquel Bosch i Jover

Verdaguer, Folklorista
Verdaguer fou un gran folklorista. N'hi ha prou, per justificar-ho, amb els seus dos volums de Rondalles i Folklore, que deixen veure en l'autor, no un arqueòleg o un fred catalogador del saber popular, sinó un poeta, un fill de la terra que el viu i el porta a dintre, el saber popular; que el recull amb entussiasme intel·ligent i n'impregna, per instint i per gràcia assenyada, la seva llengua literària i tota la seva obra.
La veu popular la duia, Mossèn Cinto, a l'ànima. Per això tenim la sort que els seus reculls folklòrics no siguin la disecció ordenada d'un erudit de laboratori, sinò la ofrena viva d'un filòleg autòcnon i d'un poeta genial.
https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/39451/39325Miquel Bosch i Jover 
Nascut a Calders el 29 de Juny de 1900,  va morir a Hostalets de Balenyà el 17 de novembre de 1960. Membre fundador del Patronat d'Estudis Osonencs, var ser director de la secció de folklore i col·laborador assidu de la revista AUSA.
Veure AUSA https://raco.cat/index.php/Ausa/article/view/39030/38892

 

LA PLAÇA MAJOR DE VIC: ESTUDI DEL SEU PROCÉS DE FORMACIÓ

Article publicat l'any 1990 a la Revista AUSA · Volum XIV · Número 125  pàgines 163-180

Autor: Vicenç Frau i Espona

La plaça major de Vic: Estudi del seu procés de formació
La plaça major de Vic s'alça dalt d'un turó estratègicament situat al centre de la Plana de Vic. Des de temps immemorials aquest punt havia estat escollit per realitzar intercanvis comercials de tota mena. És a partir de la consolidació de la ciutat de Vic, segles X-XII, que aquesta esplanada comença a tenir característiques urbanes. 

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/38435/38308

 

L’EVOLUCIÓ POLÍTICA DE VIC (1952-2002)

Article publicat l'any 2002 a la Revista AUSA · Volum XX · Número 148-149  pàgines 339-353

Autor: Miquel Macià i Arqués

L'evolució política de Vic (1952-2002)

Revisió de l’evolució del pensament polític i de les actuacions i esdeveniments en què s’ha reflectit en els darrers cinquanta anys en l’àmbit de la ciutat de Vic. Des de les particularitats d’un franquisme vigatà marcat pel pes de l’església, als primers moviments significatius d’oposició, la complexa intensitat de la transició, i el present d’una societat més desmobilitzada i despolititzada que encara un futur amb més influències externes i per tant també més incert.

A review of the evolution of political thought in the city of Vic over the last 50 years, and of the actions and events that reflect this process. From the particularities of Vigatan Francoism, much influenced by the weight of the Church, to the development of the first important opposition movements, the complex intensity of the transition, and finally the present-day, in which the society, more demobilised, more depoliticised, faces a future that will largely be shaped by external influences and, hence, marked by a greater degree of uncertainty.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/16458/16299

 

ELS VIGATANS EXILIATS DURANT EL FRANQUISME

Article publicat l'any 2001 a la Revista AUSA · Volum XIX · Número 146  pàgines 331-347

Autor: Josep Casanovas i Prat

Els vigatans exiliats durant el franquisme
L'exili que va seguir el final de la Guerra Civil espanyola (1936-1939) també va afectar Vic. Encara que el franquisme va intentar fer oblidar els exiliats, aquest fenomen forma part de la nostra història recent. Després de donar un marc general sobre el tipus d’exiliats que hi va haver a Vic, a partir de fonts familiars, l’article aprofundeix en el cas de Josep Ferrarons, un dels molts exiliats catalans que han quedat en l’anonimat.

The exile that came after the end of the Spanish Civil War (1936-1939) also affected the town of Vic. Although the Franco regime tried to play down the importance of all the people exiled it forms a part of our contemporary history. After giving a general overview of the type of exile that came to Vic, information he gleaned from families living in the town itself, the article looks in more detail at the case of Josep Ferrarons, one of the many Catalan exiles who have remained in obscurity.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/16407/16247

 

MUSEU DE LA TORNERIA DE LA VALL DEL GES

Article publicat l'any 2004 a la Revista AUSA · Volum XXI · Número 153  pàgines 365-388

Autor: Gerard Verdaguer Reig

Museu de la Torneria de la Vall del Ges
El Museu de la Torneria de la Vall del Ges, amb seu a Torelló, és un equipament museístic destinat a la difusió i interpretació de la industrialització a partir d’un sector productiu poc conegut i molt vinculat a l’activitat artesanal i la indústria tèxtil. En aquest article hi trobareu una interpretació històrica del sector en forma de síntesi, i una detallada explicació de l’origen, els objectius i l’evolució del projecte museogràfic.
Paraules clau: museologia, arqueologia industrial, torneria.

Museum of Turnery of the Ges River Valley
The Museu de la Torneria de la Vall del Ges, with its premises in Torelló, is a museum facility devoted to studying and providing information on industrialisation, focussing on turnery (woodworking using a lathe), a little known productive sector that is closely linked to crafts activity and the textile industry. This article is an historical study of the sector in synthesis and a detailed explanation of the origin, objectives and evolution of the project of the museum.
Keywords: museology, industrial archaeology, turnery.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/16522/16362

 

 

MÉS QUE UNA FONT, MÉS QUE UN DESMAI. UNA CRONOLOGIA DE LA FONT

Article publicat l'any 2017 a la Revista AUSA · Volum XXVIII · Número 180  pàgines 441-475

Autor: Xavier Roviró i Alemany . Grup de Recerca Folklòrica d’Osona


Més que una font, més que un desmai. Una cronologia de la font.
La font de la Torre de Morgadès va canviar de nom el 19 de juny de 1867, ara fa 150 anys. Des d’aleshores se l’ha coneguda com la font del Desmai. La colla de l’Esbart de Vic, encapçalats per Verdaguer i Collell, van decidir fer les seves trobades a la font, que batejaren amb el nom del Desmai perquè hi havia un petit salze ploraner o desmai. En realitat cap dels desmais que s’hi han plantat no ha arribat mai a arrelar fort, però tot i així n’ha perdurat el nom com a símbol perquè el desmai és l’arbre que representa la poesia. La font del Desmai ha estat més un lloc de cultura, d’efemèrides i de festes que no pas una font per anar-hi a buscar aigua
Paraules clau: Font del Desmai, Esbart de Vic, Verdaguer, esbartada, desmai, oma

More than a fountain. More than a weeping willow. A chronology of the fountain.
The fountain of the Torre de Morgadès changed its name on the 19th of June 1867, 150 years ago. Since then it has been known as the Font del Desmai, fountain of the Weeping Willow. The Esbart de Vic cultural group, headed by Verdaguer and Collell, decided to hold their gatherings at the fountain, which they baptised that of the Weeping Willow, since there was a small one there. In reality none of the weeping willows that have been planted there have ever taken root, nevertheless the name has survived as a symbol because a weeping willow is the tree that represents poetry. The fountain of the Weeping Willow has been more a pla ce of culture, events and festivals than a fountain to fetch water from.

Keywords: Fountain of the Weeping Willow, Esbart de Vic, Verdaguer, cultural gathering, weeping willow, elm.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/342314/433381

 

CONSEQÜÈNCIES DE L’EXECUCIÓ DEL CORONEL BAC DE RODA. LA MEMÒRIA PROPERA I L’EXILI FAMILIAR

Article publicat l'any 2014 a la Revista AUSA · Volum XXVI · Número 174  pàgines 919-923

Autor: Agustí Alcoberro - Universitat de Barcelona

Conseqüències de l'execució del coronel Bac de Roda. La memòria propera i l'exili familiar
L’execució de Francesc Macià àlies Bac de Roda va tenir, en la dialèctica de la guerra, una motivació d’exemplaritat i de revenja per part del bàndol borbònic, però va generar també desitjos de venjança per part del bàndol austriacista, que van influir en les matances del període immediat i que van donar lloc a l’inici de la mitificació del personatge. Alhora, la seva mort va tenir un efecte demolidor en la família, que va haver d’exiliar-se i va veure segrestats els seus béns.
Paraules clau: Bac de Roda, Francesc Macià i Ambert, exili austriacista, 1714, Viena, Nova Barcelona, Guerra de Successió d’Espanya, Banat de Temesvar.

Consequences of the execution of Colonel Bac de Roda. Close memory and family exile 
The execution of Francesc Macià alias Bac de Roda was, in the dialectics of war, a means of showing an example and revenge by the pro-Bourbon side but also produced desires for revenge by the pro-Austrian side which had a bearing on the killings in the immediate period and which led to the beginning of the mythologisation of the character. Additionally, his death had a devastating effect on his family, who had to go into exile and saw all their assets confiscated.
Keywords: Bac de Roda, Francesc Macià i Ambert, pro-Austrian exile, 1714, Vienna, New Barcelona, War of the Spanish Succession, Banat of Temesvar.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/258788/346082


Monument en homenatge a Bac de Roda (any 2017) situat al davant de l’església del Carme. L’escultura representa la senyera. En els laterals es pot llegir la frase que Bac de Roda va pronunciar abans de morir:  ‘No em maten per ser traïdor, ni tampoc per ser cap lladre, sinó perquè he volgut dir que visqui sempre la Pàtria’.

 

L’ARQUEOLOGIA A OSONA: 1952-2002

Article publicat l'any 2002 a la Revista AUSA · Volum XX · Número 148-149  pàgines 35-52

Autores: Imma Ollich Castanyer, Montserrat de Rocafiguera i Espona - Universitat de Barcelona, Fundació Privada l'Esquerda


L'arqueologia a Osona 1.952-2002
L’arqueologia a Osona té ja una llarga trajectòria. En aquest article es reflexiona sobre l’evolució d’aquesta disciplina a casa nostra en els darrers cinquanta anys. Se’n destaquen els precedents, l’important paper que hi van representar el Patronat d’Estudis Osonencs i la revista Ausa, i la més recent professionalització d’aquesta activitat. S’intenta entendre com s’ha arribat a la situació actual, i quines són les perspectives de futur. 

Osona is a region with a long tradition in Archaeological research. In this article we think about the long evolution of this science in the region during the last 50 years. The background is underlined, and also the special role played by the Patronat d’Estudis Osonencs and Ausa review, and the later professionalization of these activities. All of this takes us to try to understand how the present situation is, and which are the ways to the future.


https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/16431/16272

 

LA CIÈNCIA EN ELS ACTES DEL CÍRCOL LITERARI DE VICH 1860-1900

Article publicat l'any 2009 a la Revista AUSA · Volum XXIV · Número 163  pàgines 31-47

Autores: Miquel S. Ylla-Català i Genís


La ciència en els actes del Círcol Literari de Vich 1860-1900
El Círcol Literari de Vich fou un moviment cultural d’arrel diversa que col·laborà activament a la normalització literària, musical i científica a la ciutat de Vic i a la difusió dels valors locals i aquells que aportava la Renaixença a Catalunya. El present estudi se centra, dins dels actes que organitzava el Círcol, en aquells que tenen relació amb la ciència, en un esforç per difondre les recerques científiques que influïren en l’època.
Paraules clau: Círcol Literari i Artístic, Vic, Catalunya, ciència, segle xix.

Science in the acts of the Círcol Literari de Vich (1860-1900) 

The Círcol Literari i Artístic de Vich was a cultural movement that played an important role spreading cultural values like music, literature and science in Vic. At the same time, this cultural institution helped to spread the ideas of «Renaixença» in Vic and in Catalonia. This paper focuses on the scientific activity of the Círcol, showing scientific research at that time.
Keywords: Círcol Literari i Artístic, Vic, Catalonia, science, xixth century

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/144762/196582

 

DE PARAULES AL VENT A LA FÀBRICA: CREACIÓ, EVOLUCIÓ I PUBLICACIÓ DELS PRIMERS POEMARIS DE MIQUEL MARTÍ I POL

Article publicat l'any 2014 a la Revista AUSA · Volum XXVI · Número 173  pàgines 681-701

Autors: Roger Canadell - Montse Caralt

De "Paraules al vent" a "La Fàbrica": creació, evolució i publicació dels primers poemaeis de Miquel Martí i Pol.
Aquest article té per objecte resseguir la trajectòria de creació i publicació dels primers llibres de Miquel Martí i Pol i mostrar el canvi d’orientació poètica de la seva obra a partir de 1957 i fins a 1961. El «canvi de rumb» experimentat, tal com l’anomenava el mateix autor, va comportar el trànsit de la introspecció dels primers reculls, inclosa l’evolució de la seva crisi religiosa, cap a la «poesia social» d’El poble i La fàbrica.
Paraules clau: Miquel Martí i Pol, poesia social, realisme històric, La fàbrica, Veu incessant, El poble. 

From Paraules al vent a La fàbrica: creation, evolution and publication of the first poems by Miquel Martí i Pol
The aim of this article is to analyze the creation and publication process of Miquel Martí i Pol’s early books, as well as to show the change of poetic orientation of his work from 1957 to 1961. This change of direction (in the poet’s words) lead him from the introspection of his first poems to the «social poetry» of El poble and La fàbrica, a path marked by his crisis of religious faith.
Keywords: Miquel Martí i Pol, social poetry, historical realism, La fàbrica, Veu incessant, El poble.


https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/282779/370628

 

EL TEMPLE ROMÀ DE VIC I LA SEVA DECORACIÓ ARQUITECTÒNICA

Article publicat l'any 2008 a la Revista AUSA · Volum XXIII · Número 161-162  pàgines 581-607

Autors: Javier Domingo, Ana Garrido, Ricardo Mar

 

El temple romà de Vic i la seva decoració arquitectònica
L’estudi de l’estat actual i dels elements arquitectònics i decoratius del temple romà de Vic són la base sobre la qual es basteix no només una nova proposta de restitució d’aquest edifici que segueix els paral·lels proporcionats per altres temples d’Hispània i de l’imperi romà, sinó també una revisió de la seva cronologia a partir de l’anàlisi estilística detallada dels elements originals (capitell, fusts, base, cornises...) que avança pràcticament en un segle el moment de la seva construcció. 
Paraules clau: història de l’art, arqueologia, arquitectura, anàlisi estilística.


The Roman temple of Vic and its architectural decoration
The study of the current state and of the architectural and decorative elements of the Roman temple of Vic are the base over which not only a new proposal of restitution of this building that follows the lines provided by other temples from Hispania and the Roman Empire, but also calls for a revision of its chronology based on a detailed stylistic analysis of the original elements (capital, shafts, base, cornices...) that almost advance by one century the time of its construction.
Keywords: art history, archaeology, architecture, stylistic analysis.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/128421/176736

 

 

LA UNIVERSITAT DE VIC. NOTES SOBRE EL SEU RESTABLIMENT

Article publicat l'any 1998 a la Revista AUSA · Volum XVIII · Número 140-141  pàgines 127-148

Autor: 
Ricard Torrents i Bertrana


La Universitat de Vic. Notes sobre el seu restabliment
El present article és el text de la conferència pronunciada el 28 de novembre de 1997, al Temple Romà, en motiu de la XLV festa anual del Patronat d'Estudis Osonencs. L'acte s'obrí amB les següents paraules del President, Sr. Josep Espona i Bayés.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/38316/38189


 

 

L’EMPRENEDORIA FEMENINA I LA IMMIGRACIÓ A OSONA. EL SUPORT DELS SERVEIS MUNICIPALS

Article publicat l'any 2012 a la Revista AUSA · Volum XXV · Número 170  pàgines 891-917

Autora:
Anna Pérez i Quintana


L'emprenedoria femenina i la immigració a Osona. El suport dels serveis municipals.
En la literatura sobre creació d’empreses, les dones empresàries són considerades un re· servori de desenvolupament econòmic i un model de gestió empresarial alternatiu. D’al· tra banda, els immigrants posseeixen un fort esperit emprenedor. El paper de les adminis· tracions locals per donar suport a aquests col· lectius en la creació d’empreses és rellevant. L’intens procés migratori viscut a Osona en els darrers anys mereix una anàlisi des de la perspectiva de l’emprenedoria de gènere. Aquest estudi fa una comparació de les em· presàries autòctones i immigrades de la co· marca, així com de les polítiques de suport realitzades pels ajuntaments.
Paraules clau: Emprenedoria femenina, immi· gració, polítiques de desenvolupament local.

Female entrepreneurship and immigration in Osona. Municipal services to suport
In the entrepreneurship literature, female entrepreneurs are considered a reservoir of economic development and an alternative management model. By other side, immigrants have a strong entrepreneurial spirit. The role of local authorities to support these groups in the business creation is important. The intense migration process lived in Osona in recent years deserves an analysis from the perspective of gender entrepreneurship. This study provides a comparison of the native and immigrant women entrepreneurs in the county, as well as supporting policies carried out by the councils.
Keywords: Female entrepreneurship, immigration, policy local development.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/263602/351091

 

EL VIGATANISME CRÍTIC DE MARIA ÀNGELS ANGLADA

Article publicat l'any 2010 a la Revista AUSA · Volum XXIV · Número 166  pàgines 653-661

Autor:
Francesc Codina Valls


El vigatanisme crític de Maria Àngels Anglada.
Maria Àngels Anglada tenia una clara consciència del lloc, que va deixar una empremta profunda en la seva obra literària. L’article analitza les visions que l’autora dóna de Vic, la ciutat natal, a través de la poesia, la narrativa i la prosa assagística. En particular, l’anàlisi se centra en el relat de fons autobiogràfic No em dic Laura. Aquest text vehicula una dura crítica política, social i moral del Vic sotmès a la dictadura franquista. I, alhora, constitueix la millor mostra del vigatanisme crític que caracteritza l’autora.
Paraules clau: vigatanisme, Anglada, poesia, narrativa.

The critical «vigatanisme» of Maria Àngels Anglada
Maria Àngels Anglada (1930-1999) had a clear awareness of the place, which left a deep imprint on her literary work. The article discusses the visions that Anglada gives of Vic, her hometown, through poetry, fiction and essays. In particular, the analysis focuses on the in-some-way autobiographical short story No em dic Laura. This text conveys a harsh political, social and moral criticism of a small conservative city subject to the Franco’s dictatorship. Moreover, this story constitutes the best example of the critical attachment to the local cultural tradition (vigatanisme) that characterizes Maria Àngels Anglada.
Keywords: local tradition, Anglada, poetry, narration.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/239195/321650

 

APROXIMACIÓ A L’OBRA DE MARIA ÀNGELS ANGLADA. NOTES PER A UNA LECTURA

Article publicat l'any 2000 a la Revista AUSA · Volum XIX · Número 145  pàgines 237-246

Autora: 
Maria-Mercè Mirò


Aproximació a l'obra de Maria Àngels Anglada. Notes per a una lectura.
Transcripció de la conferència en homenatge a l’escriptora Maria Àngels Anglada que inclou unes notes biogràfiques i una visió de conjunt de la seva obra. Aquesta és exposada en tres apartats: la poesia, l’assaig i la crítica literària, i sobretot en la ficció narrativa. Aquestes tres facetes apareixen interrelacionades, tant en temes com en estil, dins el conjunt de l’obra de Maria Àngels Anglada, que es perfila nítidament com un dels valors de primer ordre dins la literatura catalana del segle XX.

Transcript of the meeting held in tribute to the writer Maria Àngels Anglada, which includes both biographical notes and an overview of her work. The latter is divided into three sections, covering her poetry, essays and literary criticism, and above all, her narrative fiction. These three facets are interrelated, both in their subject matter and their style within Maria Àngels Anglada’s work, a body of work which clearly marks her as one of the most important figures in 20th century Catalan literature.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/16395/16235

 

PARRÒQUIA DE SANT GENÍS DE TARADELL

Article publicat l'any 1954 a la Revista AUSA · Volum I · Número 8  pàgines 346-352

Autor: 
Antoni Pladevall


Parròquia de Sant Genís de Taradell
Entre les asprius belleses de les Guilleries i Montseny, i la sempre atraient i pacífica Plana de Vich, reposa somrient i bondadosa la parròquia de Sant Genís de Taradell. Aquesta antiquíssima parròquia, de les més antigues de la Plana, que des del seu orígen formava part de l’extens terme del Castell de Taradell, tenia ja en l’any 950, i com a centre del seu terme, una església dedicada a Sant Genís.  Pot creure`s molt bé que tindria el seu origen en la repoblació consegüent a la definitiva reconquesta de la nostra Plana durant els últims decenis del segle IX, com sembla indicar el nom del sant titular, Genís d’Arlès.


https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/39351/39225

 

DIES DE REVOLUCIÓ

Article publicat l'any 2007 a la Revista AUSA · Volum XXIII · Número 160  pàgines 249-293

Autor: Xavier Cateura i Valls


Dies de revolució
Edició crítica anotada del dietari que va escriure mossèn Gaspar Puigneró (1885-1967), dels primers dies de la Guerra Civil espanyola. Puigneró hi narra especialment els fets que es visqueren a la Casa de Caritat de Vic (casa d’acolliment benèfic), de la qual ell era director. L’article contextualitza el personatge i les circumstàncies i aporta el text de manera íntegra convenientment anotat.
Paraules clau: Guerra Civil espanyola, anticlericalisme, repressió de rereguarda

Days of revolution

Annotated critical edition of the notebook written by Father Gaspar Puigneró (1885-1967), about the first days of the Spanish Civil War. Puigneró laid special emphasis on the events experienced in the Charity Home of Vic, of which he was the director. The article contextualises the character and circumstances and gives the text the appropriate notes in an integral way.
Keywords: Spanish Civil War, anticlericalism, repression of the rearguard.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/109774/137309

 

JAUME ARBÓS I TOR: CIENTÍFIC I TECNÒLEG OSONENC DEL SEGLE XIX

Article publicat l'any 2003 a la Revista AUSA · Volum XXI · Número 151  pàgines 51-74

Autor:
Pasqual Bernat i López


Jaume Arbés i Tor: Científic i Tecnòleg Osonenc del segle XIX
A mitjan segle XIX van ser diverses les aportacions de la indústria del gas al progrés. En aquest sentit, el català i osonenc Jaume Arbós va inventar un gasogen d’aspiració i un mètode per obtenir una mena de gas (Gas Arbós) que produïa una claror d’una gran lluentor. És per això que podem considerar Arbós com un dels capdavanters de la indústria del gas a Catalunya.
Paraules clau: Arbós, Catalunya, gas, gasogen, segle XIX, tecnologia.

During the middle of the XIXth century, several technical innovations made an important contribution towards significant advances in the gas industry. The catalan Jaume Arbós invented an aspiration gasogen and a method to obtain one gas that produced a very bright light (great luminic power). We can therefore consider Arbós as one of the pioneers in the technological research of the gas industry of that time in Catalonia.
Keywords: Arbós, Catalonia, gas, gasogene, 19th century, technology.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/16499/16339

 

TRAJECTÒRIES SOCIALS I EDUCATIVES DELS FILLS I FILLES DE LES FAMÍLIES IMMIGRANTS

Article publicat l'any 2007 a la Revista AUSA · Volum XXIII · Número 159  pàgines 99-112

Autor: 
Fathia Benhammou Lachiri


Trajectòries socials i educatives dels fills i filles de les famílies immigrants
L’augment de la població immigrada a Catalunya i la gran diversificació pel que fa a l’origen planteja la necessitat d’actuacions polítiques, socials i educatives per afavorir la seva integració i la dels seus fills. En l’article es qüestiona la consideració d’immigrants de segona generació i s’analitzen les trajectòries d’inclusió social i les construccions identitàries, tot insistint en el paper fonamental de l’escola i de la família, molt especialment en una etapa crucial com és l’adolescència.
Paraules clau: immigració, acollida, identitat, segona generació, escola, adolescència.

Social and educational development of children of immigrant families
The increase in the immigrant population in Catalonia and the diversification of the country of origin poses the need for political, social and educational measures in order to encourage integration of immigrants and their children. The article questions the consideration of second-generation immigrants and analyses the development of social inclusion and identity constructions, emphasising the fundamental role of the school and family, particularly in a crucial stage such as adolescence.
Keywords: immigration, reception, identity, second generation, school, adolescence.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/85159/110156

 

LA LLARGA RESTAURACIÓ DEL TEMPLE ROMÀ DE VIC (1882-1959)

Article publicat l'any 2008 a la Revista AUSA · Volum XXIII · Número 161-162 pàgines 491-539

Autor:
Miquel Mirambell i Abancó

La llarga restauració del Temple Romà de Vic (1882-1959): De les ruïnes a un dels símbols de la Ciutat.
L’any 1882 es descobrí el temple romà d’Auso entre les runes del castell medieval dels Montcada. Des del principi es plantejà la reconstrucció de l’edifici per tal de destinar-lo a museu d’arqueologia. La reconstrucció es féu en tres fases i no s’acabà fins al 1959. Aquest article analitza les vicissituds de la llarga intervenció restauradora i la compara amb les teories de restauració europees coetànies.
Paraules clau: història de la restauració, reconstrucció, conservació, restauració estilística, restauració històrica.

The long restoration of the Roman temple of Vic (1882-1959): from the ruins to one of the symbols of the city.
In 1882 the Roman temple of Auso was discovered among the ruins of the medieval castle of Montcada. From the beginning, the idea was to reconstruct the building so that it would become an archaeological museum. The reconstruction was carried out in three stages and was not completed until 1959. This article analyses the vicissitudes of the long restoration work and compares with the coetaneous European theories of restoration.
Keywords: history of restoration, reconstruction, conservation, stylistic restoration, historical restoration.


https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/128407/176722

 

DE LA GRISOR AL CROMATISME. 50 ANYS DE FOTOGRAFIA A OSONA

Article publicat l'any 2002 a la Revista AUSA · Volum XX · Número 150 pàgines 465-489

Autor: 
Toni Bover

De la grisor al cromatisme. 50 anys de fotografia a Osona.
L’any 1952 la realització d’imatges fotogràfiques a Osona era patrimoni d’un reduït nombre de fotògrafs professionals i afeccionats avançats. L’any 2003 realitzar imatges fotogràfiques, socialment i tecnològicament, està a l’abast de qualsevol persona. La fotografia és un mitjà d’expressió i comunicació visual, testimoni gràfic dels esdeveniments socials, culturals i polítics. Aquest article és una anàlisi sobre els principals fets fotogràfics en els últims cinquanta anys a la comarca.

In 1952, the taking of photographs in Osona was the preserve of the small number of professionals, and a few privileged amateurs. In 2003, photography is both socially and technologically within reach of everyone. Photography is a means of expression and of visual communication, as well as providing a graphic record of social, cultural and political events. This article analyses the main photographic developments in the comarca over the last fifty years.

https://www.raco.cat/index.php/ausa/article/viewFile/16469/16309

 

L’EXCURSIONISME A VIC EN EL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX: EL CAS DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE VIC I LA COLLA DE GURB

Article publicat l'any 2006 a la Revista AUSA · Volum XXII · Número 158 pàgines 437-476

Autors:
Francesc Roma Casanovas i Xavier Ginesta Portet

L'excursionisme a Vic en el primer terç del segle XX: el cas del Centre Excursionista de Vic i la Colla de Gurb.

El text és una aproximació a l’estudi del Centre Excursionista de Vic, una entitat que desenvolupa una tasca important en el coneixement de la plana de Vic, així com també fa una aportació a l’estudi arqueològic de la zona. El centre, però, no s’escapa de patir les conseqüències de la convulsa política catalana d’inicis del segle XX, perquè també és un reflex d’una societat on les classes altes teixien lligams entre les diverses entitats del teixit associatiu de les ciutats.
Paraules clau: excursionisme, Vic, Centre Excursionista de Vic, Catalunya Vella, Colla Gurb, Josep Gudiol Cunill.

Mountaineering in Vic in the first third of the 20th century: the case of the Centre Excursionista de Vich and the Colla Gurb.

This paper is a study of the Centre Excursionista de Vic, a mountaineering organization that had an important role in the promotion of the Plain of Vic. It also sponsored archaeological studies in the region However, the organization did not escape the consequences of Catalan political instability during the early twentieth century. The Centre reflected a society in which the members of high social classes were connected to each other by membership in a variety of social and cultural organizations of the city.
Keywords: mountaineering, Vic, Centre Excursionista de Vic, Catalunya Vella, Colla Gurb, Josep Gudiol Cunill.


https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/73129/83503

 

EL CALENDARI LUNAR DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Article publicat l'any 1989 a la Revista AUSA · Volum XIII · Número 122-123 pàgines 427-436

Autors: 
Arcadi Garcia Sanz i Francesc de Rocafiguera i Garcia

El calendari lunar de Sant Joan de les Abadesses.https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/38460/38334

 

UN OBITUARI INCÒMODE DE MOSSÈN CINTO

Article publicat l'any 2013 a la Revista AUSA · Volum XXVI · Número 172 pàgines 427-442

Autor: 
August Rafanell

Un obituari incòmode de Mossèn Cinto.

Arran de la mort de Jacint Verdaguer, l’escriptor Louis-Xavier de Ricard va publicar una llarga necrològica a la premsa més influent de París. Ricard, felibre anticlerical i llibertari, hi feia una glossa del capellà-poeta de Folgueroles que va incomodar els actius del catalanisme conservador. De resultes de la censura que aquests li van imposar, Ricard abandonarà la causa que l’havia convertit en un dels principals propagandistes internacionals del primer nacionalisme català.
Paraules clau: Jacint Verdaguer, Louis-Xavier de Ricard, Felibratge, catalanisme, anticatalanisme, federalisme, anexionisme. 


An uncomfortable obituary of Father Cinto.
After the death of Jacint Verdaguer, the writer Louis-Xavier de Ricard published a long obituary in the most influential press of Paris. Ricard, fanatically anticlerical and a libertarian, commented on the priest-poet from Folgueroles, which upset the active elements of conservative Catalan nationalism. From the resulting censure that they imposed on him, Ricard would abandon the cause that had turned him into one of the leading international activists of early Catalan nationalism.
Keywords: Jacint Verdaguer, Louis-Xavier de Ricard, Félibrige, Catalanism, Anticatalanism, federalism, annexionism.


https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/276628/364562

Source gallica.bnf.fr / BnF ».

 

JORDI SARRI, ARQUITECTE

Article publicat l'any 2005 a la Revista AUSA · Volum XXII · Número 156 pàgines 237-264

Autors:
M. Àngels Ferrer Ballester, Rosa Plans Pladevall


Jordi Sarri, Arquitècte
Jordi Sarri, arquitecte durant més de quaranta anys, ha deixat una empremta considerable. Molts carrers de la ciutat de Vic i d’altres indrets del país estan configurats per edificis que són creació seva (l’Hàbitat Catalunya, el conjunt Ronda...). Home del país, d’una gran personalitat, i home del seu temps implicat en la societat, la seva obra està vinculada a l’evolució de la construcció i als canvis de models econòmics, polítics, socials i estètics. Vocal de la Junta del Patronat d’Estudis Osonencs, en fou un assessor rellevant, i fou el responsable de la remodelació de la seva seu, el Temple Romà de Vic.
Paraules clau: arquitectura, urbanisme.

Jordi Sarri, Architect

Architect for more than forty years, Jordi Sarri remodeled and designed many streets of Vic and other places around the country (Habitat Catalunya, the Ronda site...). A man from this region, with a winning personality, Sarri’s work is connected to the development of construction and the changes in economic, political, social and aesthetic models. Sarri was responsible for remodelling the headquarters in the Roman Temple of Vic of the Patronat d’Estudis Osonencs, of which Sarri was a member and outstanding consultant. 
Keywords: Architecture, Urbanism.


https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/39162/39024

 

PROSPECCIÓ GEORADAR A L’ESGLÉSIA DE LA PIETAT DE VIC

Article publicat l'any 2008 a la Revista AUSA · Volum XXIII · Número 161-162  pàgines 669-682

Autors: 
Roger Sala, Maria Lafuente


Prospecció Georadar a l'església de la Pietat de Vic
La potència estratigràfica del subsòl de l’església de la Pietat, a pocs metres del temple romà de Vic, en un punt d’alt interès per entendre l’evolució de l’antiga ciutat, ha permès la realització d’una campanya de prospecció geofísica a l’interior d’aquest recinte. L’aplicació de sistemes de georadar (GPR, Georadar Penetrating System) ha donat com a resultat la detecció de diversos elements de dimensions i morfologia complexa que corroboren el gran potencial d’aquesta zona per aportar llum sobre el passat del nucli de Vic.
Paraules clau: arqueologia, geofísica, prevenció, prospecció.

Geo-radar prospection of the church of the Pietat in Vic
The stratigraphic potential of the subsoil of the church of the Pietat, a few metres from the Roman temple of Vic, at a point of great interest for understanding the evolution of the old city, has enabled the undertaking of a geophysical prospection of the interior of this precinct. The application of geo-radar systems (GPR, Geo-radar Penetrating System) has resulted in the detection of diverse elements of complex dimensions and morphologies that corroborate the great potential of this area that casts light on the past of the centre of Vic.
Keywords: archaeology, geophysics, prevention, prospection.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/128424/176739

 

 

DE LA INDIGÈNCIA AL BENESTAR VIC I OSONA 1952-2002

Article publicat l'any 2002 a la Revista AUSA · Volum XX · Número 148-149  pàgines 15-34

Autor:
Modest Reixach


De la indigència al benestar Vic i Osona 1952-2002
Text ampliat de la conferència commemorativa del cinquantè aniversari de la fundació del Patronat d’Estudis Osonencs. Descriu a grans trets la societat osonenca de 1952; analitza alguns dels principals canvis sociològics posteriors, i esbossa les característiques més rellevants de la societat que n’ha resultat, sense deixar d’assenyalar-ne riscos i contradiccions.

This article is an expanded version of the lecture to commemorate the 50th anniversary of the foundation of the Patronat d’Estudis Osonencs. After providing an overall description of the society of Osona (Catalonia) in 1952, it goes on to analyze the main sociological changes that have occurred in the interim and outlines the salient characteristics of the society to which these have given rise, complete with its hazards and contradictions.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/16429/16270

 

RESULTATS PRELIMINARS DE LA PRIMERA CAMPANYA D’EXCAVACIÓ AL JACIMENT DE PUIG CIUTAT (ORISTÀ, OSONA)

Article publicat l'any 2010 a la Revista AUSA · Volum XXIV · Número 166  pàgines 685-714

Autors: 
Ekhine Garcia, Carles Padrós, Àngels Pujol, Roger Sala, Robert Tamba Equip d’investigació de Puig Ciutat - SOT Prospecció Arqueològica
 

Resultats preliminars de la primera campanya d'excavació al jaciment de Puig Ciutat (Oristà, Osona)
Durant l’estiu de 2010 s’ha dut a terme la primera campanya d’excavació arqueològica al jaciment de Puig Ciutat (Oristà, Osona). Aquesta perseguia avaluar l’extensió i la potencialitat científica del jaciment de cara a la recerca posterior. Per assolir els objectius marcats s’ha emprat una metodologia multidisciplinària, combinant les últimes tècniques en prospecció geofísica i l’excavació de sondejos. Els treballs han permès posar de manifest la importància de l’assentament, amb una ocupació superior a les 5,1 ha, i una fase final datable al segle i aC.
Paraules clau: arqueologia, geofísica, georadar, Lluçanès, prospecció magnètica, romanització

Preliminary results of the first campaign of excavation at the archaeological site of Puig Ciutat (Oristà, Osona)

During the summer of 2010 the first campaign of excavation at the archaeological site of Puig Ciutat (Oristà, Osona) was undertaken. This excavation aimed to evaluate the extension and scientific potential of the site with any future research in mind. To achieve the objectives set a multidisciplinary methodology has been employed, combining the latest techniques in geophysical prospections and probe excavation. The works have enabled us to emphasise the importance, with the occupation of more than 5.1 ha., and a final stage datable in the 1st century BC.
Keywords: archaeology, geophysics, GPR, Lluçanès, magnetic survey, romanization.


https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/239199/321654

 

AMICS DELS MUSEUS D’OSONA. PROMOCIÓ I DIVULGACIÓ DELS MUSEUS I EL PATRIMONI COMARCAL

Article publicat l'any 2004 a la Revista AUSA · Volum XXI · Número 153  pàgines 429-443

Autores:
Silvia Cordomí, Marta Costa


Amics dels museus d'Osona. Promoció i divulgació dels museus i el patrimoni comarcal.
L’article recull els orígens, l’evolució i les línies d’actuació de l’associació dels Amics dels Museus d’Osona. Creada l’any 1991, porta a terme diferents activitats amb l’objectiu de contribuir a la promoció i divulgació dels museus i del patrimoni comarcal. Actualment és una entitat plenament reconeguda, que a més de la seva voluntat d’estar al servei dels museus, treballa per acostar els museus i a la societat.
Paraules clau: associacionisme cultural, patrimoni cultural, política cultural.

Els Amics dels Museus d’Osona (Friends of the Museums of Osona). Promoting and popularizing local museums and heritage.
The article summarises the origins and evolution of the association of Friends of the Museums of Osona and its lines of action. Founded in 1991, the association carries on different activities whose objective is to contribute to the promotion and dissemination of information on the region’s museums and heritage. It is now a fully recognised institution which in addition to its efforts to support the museums, works to bring museums and society closer together.
Keywords: cultural association movement, cultural heritage, cultural policy.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/16526/16367 

 

EL PATRONAT D'ESTUDIS AUSONENCS (1952-1982)

Article publicat l'any 1981 a la Revista AUSA · Volum IX · Número 100  pàgines 391-414

Autors:
Miquel S. Salarich, M. Mercè Miró
https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/38620/38493

Patronat 29 maç 1952
 

UNA ESCOLA DAVANT LA CÀMERA CINEMATOGRÀFICA. LA INAUGURACIÓ DE L’EDIFICI DEL GRUP ESCOLAR DE VINYOLES A TRAVÉS D’UN FILM DOCUMENTAL DE 1928

Article publicat l'any 2016 a la Revista AUSA · Volum XXVII · Número 178  pàgines 749-777

Autors: 
Josep Casanovas Prat, Anna Gómez Mundó

Una escola davant la càmera cinematogràfica. La inauguració de l'edifici del grup escolar de Vinyoles a través d'un film documental de 1928
Aquest article utilitza un film documental o reportatge, de l’any 1928, com a font per a la història de l’educació. Analitza la imatge sobre les escoles que transmet aquesta pel·lícula, una imatge pròpia dels anys de la dictadura de Primo de Rivera, període polític amb una gran necessitat de construir noves escoles i de fer propaganda amb les inauguracions de nous edificis escolars. Tracta també dels comtes de Lacambra, mecenes que van sufragar les obres del grup escolar de Vinyoles, que compten amb un gran protagonisme en el film.
Paraules clau: Educació, noblesa, documentals.

A school before the camera. The opening of the Vinyoles school group building by means of a documentary from 1928
This article uses a documentary film or report, from 1928, as a source for the history of education. It analyses the image about the schools that this film show, an image befitting the period of the dictatorship of Primo de Rivera, a political period with a great need to build new schools and to make propaganda with the opening of new school buildings. It also deals with the counts of Lacambra, patrons who sponsored the works of the school group of Vinyoles, which has a major role in the film.
Keywords: Education, nobility, documentaries.


https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/327427/417962

Grup escolar Alfons XIII a Vinyoles
 

EL CASTILLO DE MONTCADA

Article publicat l'any 1959 a la Revista AUSA · Volum III · Número 29  pàgines 261-270

Autor:
Eduard Junyent

El castillo de Montcada
Cuando fue puesto a la venta, en 1882, el viejo caserón denominado castillo de Montcada, abandonado desde 1860, no pudo sospecharse que permaneciera la estructura de una remota construcción del siglo XI que había sido tan representativa en el Vich medieval. Transformado exteriormente, sin almenas ni torres, por modificaciones que deturparon su carácter, no se veía en él más que la lóbrega hediondez de unas cárceles inservibles, bajo las pesadas bóvedas de sus pisos, que no eran dignos de conservación.
...

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/39082/38944

 

L’ANOMALIA TÈRMICA DE LA PLANA DE VIC: UN PROJECTE COMÚ

Article publicat l'any 2009 a la Revista AUSA · Volum XXIV · Número 163  pàgines 217-235

Autor: 
Josep Batlló Institut Geològic de Catalunya


L'anomalia tèrmica de la Plana de Vic: Un projecte comú
Analitzem l’estudi sobre l’anomalia tèrmica de la plana de Vic realitzat a Osona pel Servei Meteorològic de Catalunya ara fa vuitanta-cinc anys (1923-1925). Revisem els seus resultats, les innovacions que va aportar i les fites que va assolir. També analitzem quin impacte i significació va tenir a la comarca.
Paraules clau: inversió tèrmica, clima d’Osona, SMC, E. Fontserè, J. Pratdesaba, M. Cazador

The nocturnal thermal inversion of the Plain of Vic: a common project
A revision of the study on nocturnal thermal inversion on the «Plana de Vic» performed by the Servei Meteorològic de Catalunya eighty five years ago (Fontserè, 1937) is presented. The value and quality of the results obtained, the applied technical and scientific innovations, their significance and the awakened public awareness are reviewed.
Keywords: thermal inversion, Osona climate, SMC, E. Fontserè, J. Pratdesaba, M. Cazador.


https://www.raco.cat/index.php/ausa/article/viewFile/144770/196590

 

LES EMPRESES GASELA DE LA CATALUNYA CENTRAL: RELLEVÀNCIA D'OSONA.

Article publicat l'any 2015 a la Revista AUSA · Volum XXVII · Número 175  pàgines 5-44

Autors:
 Núria Arimany Serrat, Petra Nylund, Xavier Ferràs Hernández,  Montse Ferrés Freixenet, Anna Sabata Aliberch.


Les empreses gasela de la Catalunya Central: Rellevància d'Osona.
.La nostra investigació pretén posar de manifest les característiques diferencials de les empreses més dinàmiques de la Catalunya Central identificant-ne els factors d’èxit (mitjançant un qüestionari respost per les empreses de la mostra) per determinar l’estratègia que segueixen aquestes empreses tractores de l’economia de les comarques del Bages, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, Osona, el Ripollès i el Solsonès. També s’han analitzat els indicadors financers, que permeten diagnosticar la seva salut econòmica i financera. El treball pretén donar pautes del comportament empresarial de les empreses gasela de la Catalunya Central per facilitar el desenvolupament i la promoció empresarial de la zona objecte d’estudi.
Paraules clau: Gasela, Catalunya Central, factors d’èxit, anàlisi econòmica i financera, empreses d’alt creixement.

Gazelle firms of Central Catalonia: The relevance of Osona
Our research aims to highlight the distinctive features of the most dynamic companies in Central Catalonia through identifying the success factors (using a questionnaire answered by the companies in the sample) to determine the strategy applied by these driving firms of the economy of the subprovinces of Bages, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Osona, Ripollès and Solsona. We have also analyzed the financial indicators, which allows for the diagnosis of the economic and financial health of these firms. The work aims to provide guidelines for corporate behavior of the gazelle firms of Central Catalonia to facilitate business development and promotion of the area under study.
Keywords: Gazelle, Central Catalonia, success factors, economic and financial analysis, highgrowth firms.


https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/298341/387433

 

GEOGRAFIA LITERÀRIA DELS PAÏSOS CATALANS. EL CAS DE LA COMARCA D’OSONA

Article publicat l'any 2012 a la Revista AUSA · Volum XXV · Número 170  pàgines 979-1001

Autors:
 Llorenç Soldevila i Balart / Jordi de San Eugenio Vela


Geografia literària dels Països Catalans. El cas de la comarca d'Osona.
La literatura ha estat, històricament, una forma de vivència i de coneixença del territori. En aquest sentit, el projecte Geografia literària dels Països Catalans esdevé una proposta de redescoberta de pobles, ciutats i comarques, de recuperació i fixació en la memòria d’espais, indrets, cases, monuments, edificis patrimonials o llocs mítics que han estat el centre d’interès dels nostres escriptors d’ençà dels trobadors i Ramon Llull fins als nostres dies. Per tot plegat, aquest treball té un triple objectiu: en primer lloc, donar a conèixer la iniciativa Geografia literària dels Països Catalans; en segon lloc, proposar-ne un marc teòric, i, per acabar, analitzar, específicament, alguns dels espais literaris que es localitzen a la comarca d’Osona.
Paraules clau: geografia, literatura, paisatge, Països Catalans, Osona, territori.

Literary geography of the catalan countries. Case study: the region of Osona

Throughout history, literature has been a way to experience and get to know territory. In this way, the project Geografia literària dels Països Catalans (Literary Geography of the Catalan countries) becomes a proposal to rediscover villages, cities and regions and recover and stick on the memory spaces, sites, houses, monuments, patrimonial buildings or mythical places which have been of interest to our writers, from the troubadours and Ramon Llull to our times. Thus, the aim of this paper is threefold: to present the Geografia literària dels Països Catalans, to outline its theoretical framework and, finally, to analyse the literary spaces which are located in the Osona region.
Keywords: geography, literature, landscape, Catalan countries, Osona, territory


https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/263606/351095

 

LES CONDICIONS DE VIDA DE LA CLASSE OBRERA OSONENCA, 1931-1936. UN ESTUDI NECESSARI

Article publicat l'any 2006 a la Revista AUSA · Volum XXII · Número 157  pàgines 331-352

Autor:
 Joan Serrallonga i Urquidi


Les condicions de vida de la classe obrera osonenca, 1931-1936. Un estudi necessari.
En base a l’anàlisi dels pressupostos familiars obrers es valoren les condicions de vida a la comarca d’Osona en el primer període de la Segona República (1931- 1936). Es fa èmfasi en les dades bàsiques dels serveis públics i la seva evolució i en les transformacions del nivell de vida. Aquests canvis es relacionen amb la resposta de les classes populars i la reacció de les capes benestants fins a arribar a les envistes de les eleccions del 16 de febrer de 1936.
Paraules clau: història social, condicions materials de vida, obrerisme.


Conditions of life in Osona, 1931-1936. A necessary study
Based on the analysis of workers’ family budgets the living conditions in the area of Osona during the beginning period of the Second Republic (1931-1936) are assessed. Special emphasis is given to the basic data of public services and their development and to changes in standards of living. Those changes are linked with the response of the working-class people and also the reaction of the well-off people before the elections of 16th February, 1936.
Keywords: social history, material conditions of living, working-class movement.


https://www.raco.cat/index.php/ausa/article/viewFile/55467/64710

 

 

OSONA, TERRA DE CAMPIONS.

Article publicat l'any 2002 a la Revista AUSA · Volum XX · Número 150  pàgines 511-533

Autor:
 Ignasi Puig i Vall


Osona, terra de campions.
L’article és una crònica dels inicis i el desenvolupament dels esports en els últims cinquanta anys a la comarca d’Osona. En ell s’hi recullen les gestes esportives i els campions esportius que ha generat la comarca en els últims anys, tant dels esports majoritaris com dels que són més minoritaris.


This article chronicles the early days of sporting activity, and its subsequent development over the last fifty years in Osona. Gathered here are details of notable sporting achievements, and the champions the comarca has produced in recent years, both in the more popular sports, and those that might be termed ‘minority’ sports.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/16471/16312

 

EVOLUCIÓ DELS NITRATS ANALITZATS A L’AIGUA DE 87 FONTS SITUADES EN 28 MUNICIPIS DE LA COMARCA D’OSONA

Article publicat l'any 2011 a la Revista AUSA · Volum XXV · Número 168  pàgines 249-280

Autors:
 Fortià Prat, Julita Oliveras, Rba Torrescasana


Evolució dels nitrats analitzats a l'aigua de 87 fonts situades en 28 municipis de la comarca d'Osona.
La comarca d’Osona ha disposat sempre d’aigua abundant i de bona qualitat, però en els darrers anys s’ha observat un increment del contingut de nitrats a les aigües subterrànies. Des de 1988 i fins a l’actualitat es mostreja puntualment l’aigua d’algunes fonts i se n’analitzen els nitrats. En aquest estudi s’analitza l’evolució del contingut de nitrats i com ha afectat a la mineralització de l’aigua d’aquestes fonts i en quin estat es troben actualment. La legislació actual (RD 140/2003) considera que valors de nitrats a l’aigua de consum superiors a 50 mg/l poden provocar problemes de salut pública.
Paraules clau: font, aigua, nitrats, conductivitat elèctrica, pluviometria, altitud, Osona.

Analysis of nitrates from 87 natural springs located in 28 municipalities of Osona (the Osona region).
The Osona region has always enjoyed abundant and good quality water, but in recent years an increase has been observed in the nitrate content of groundwater. Nitrates have been analysed in samples taken sporadically from a number of springs in Osona from 1988 to the present day. Based on this data, this study analyzes how nitrate content has evolved in relation to pluviometry and how it has affected the mineralization of water from these springs, as well as the current status of the springs. Present legislation (RD 140/2003) limits nitrates in drinking water to 50 mg/l as higher concentrations can cause public health problems.
Keywords: spring: water, nitrates, electrical conductivity, pluviometry, altitude, Osona.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/252697/339371

Esquema rentat dels nitrats
 

JAUME BALMES I EL FRANQUISME:A PROPÒSIT DE LES DUES VISITES DE FRANCO A VIC (1947 I 1949)

Article publicat l'any 2011 a la Revista AUSA · Volum XXV · Número 167  pàgines 8-49

Autor:
 Conrad Vilanou


Jaume Balmes i el franquisme: a propòsit de les dues visites de Franco a Vic (1947 i 1949)
El règim franquista va veure en les figures de Jaume Balmes i Josep M. Sert una oportunitat per reforçar el nacionalcatolicisme. Contràriament a això, una de les famílies que va integrar-se en el franquisme, els falangistes, no va apostar mai per la figura i la doctrina de Jaume Balmes. En canvi, els que van recórrer al filòsof de Vic, varen ser els carlins, els components d’Acción Española, els membres de la Lliga i els propagandistes. L’article repassa també les dues visites que va fer Franco a Vic i entra en el debat de la catalanitat de l’obra Balmesiana.
Paraules clau: Jaume Balmes, franquisme, falange, Vic.

Jaume Balmes and Francoism: regarding the two visits by Franco to Vic (1947 and 1949)
The Francoist dictatorship saw an opportunity to strengthen National Catholicism in the figures of Jaume Balmes and Josep M. Sert. In contrast, one of the movements that adhered to Francoism, Falangism, never looked to the figure and doctrine of Jaume Balmes. However, it was the Carlists, the members of Acción Española, members of the Lliga and the propagandists who turned to the Vic philosopher. The article also looks at the two visits that Franco made to Vic and participates in the debate about the Catalanism of Balmes’ work.
Keywords:Jaume Balmes, Francoism, Falange, Vic

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/248019/332107

 

 

UN LLOC VERDAGUERIÀ RESTAURAT

Article publicat l'any 1976 a la Revista AUSA · Volum VIII · Número 82 pàgines 70-72

Autor:
 Joan Anglada i Vilardebó


Un lloc Verdaguerià restaurat.
Havent-se feliçment acabat l'obra de restauració de la que fou església parroquial de Sant Esteve de Vinyoles, servida per Mn. Cinto Verdaguer com a Vicari ara fa cent anys, sembla convenient que en aquestes planes en resti un record escrit.
Quan es va obrir al culte la nova església de Vinyoles d'Orís, a causa de la insuficiència i mal estat de la vella, aquesta restà totalment abandonada a l'acció del temps que implacablement anava destruint-la. Les teulades plenes de vegetació espontània deixaven passar l'aigua a l'interior i s'anava acostant la possibilitat d'una ruïna total. En arribar l'any 1973, la parròquia construïa una nova escola d'un cost molt notable. Es va pensar en vendre tot el terreny ocupat per l'església ruinosa i l'annexe que no servia per res.
...
...

L'obra es va començar per l'agost de 1974 i es va acabar per l'octubre de 1975. El cost va arribar al milió aportat amb una subvenció del Patronat i donatius dels socis.
La restauració venia exigida tant per tractar-se d'un lloc verdaguerià molt distingit com pel valor de la capella.
El dia 8 de desembre passat es celebrà la festa d'inauguració.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/38738/38610 

Església romànica Sant Esteve de Vinyoles
 

AGUSTÍ CANELLES I CARRERA (1765-1818), ASTRÒNOM IMPULSOR DE LA NAVEGACIÓ CIENTÍFICA A CATALUNYA

Article publicat l'any 2009 a la Revista AUSA · Volum XXIV · Número 163 pàgines 49-83

Autor:
 Carles Puig-Pla


Agustí Canelles i Carrera (1765-1818), Astrònom impulsor de la navegació científica a Catalunya.
Agustí Canelles (1765-1818) va ser un científic català que va dirigir l’Escola de Nàutica de la Junta de Comerç de Barcelona des de 1806 fins a la seva mort i que va proposar-se impulsar la navegació científica catalana. Aquest frare trinitari va fer contribucions destacades en els camps de l’ensenyament de la navegació i la pràctica de la cartografia a Catalunya i Espanya. En aquest treball s’intenta reflectir qui va ser Canelles així com les principals aportacions d’aquest astrònom i matemàtic en el context de la Catalunya del darrer terç del segle xviii i del començament del segle XIX
Paraules clau: Agustí Canelles, nàutica, geodèsia, cartografia, astronomia, metre, Catalunya als segles XVIII i XIX.

Agustí Canelles i Carrera (1765-1818), astronomer impeller of the scientific navigation in Catalonia.
The catalan scientist Agustí Canelles (1765-1818) was the director of the Navigation School of the Board of Commerce of Barcelona from 1806 until his death. He tried to promote catalan scientific navigation. This Trinitarian friar made contributions both in navigational training and practical cartography in Catalonia and Spain. This work tries to show who Canelles was as well as the main contributions of this astronomer and mathematician.

Keywords: Agustí Canelles, navigation, geodesy, cartography, astronomy, meter, Catalonia in the XVIIIth and XIXth centuries.

https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/144763/196583

Diari de navegació d'Agustí Canelles
 

LA FESTA DEL PI DE CENTELLES I LA SEVA RELACIÓ AMB EL PASSAT BOTIFLER DELS CENTELLENCS EN LA GUERRA DE SUCCESSIÓ

Article publicat l'any 2014 a la Revista AUSA · Volum XXVI · Número 174 pàgines 1171-1201

Autor:
 Miquel Mirambell i Abancó


La Festa del Pi de Centelles i la seva relació amb el passat botifler dels centellencs en la Guerra de Successió.
La referència documental més antiga de la Festa del Pi de Centelles data de 1753. Això no obstant, se li atribueix un origen ancestral i precristià. En el següent article s’analitza l’origen de la festa, així com els seus principals elements, i es conclou que la Festa del Pi és una evolució de les enramades que es feien per Nadal a les esglésies catalanes des de l’edat mitjana. Aquesta evolució es produí al segle XVIII i fou causada per la construcció de la nova església parroquial de Santa Coloma entre 1704 i 1711, i molt probablement té relació amb el passat filipista de la vila durant la Guerra de Successió.
Paraules clau: Festa del Pi, Centelles, Guerra de Successió.


The Pine Tree Festival of Centelles and its relationship with the treacherous past of the people of Centelles during the War of Succession.
The oldest documentary reference to the Pine Tree Festival of Centelles dates back to 1753. Nevertheless, an ancestral and pre-Christian origin is attributed to it. In the following article, the origin of the festival is analysed, as well as its main elements, and the conclusion is that the Pine Tree Festival is an evolution of the bowers that were made for Christmas in Catalan churches as from the Middle Ages. This evolution occurred in the 18th century and was due to the construction of the new parish church of Santa Coloma between 1704 and 1711, and is most probably related to the Philippist past of the town during the War of Succession.
Keywords: Pine Tree Festival, Centelles, War of Succession.


https://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/285321/373222


 

Festa del Pi de Centelles - Any1904
 

Adreça

Pare Xifré s/n 08500 Vic

Apartat de Correus 43

Comparteix el contingut

©Patronat d'Estudis Osonencs - Tots els drets reservats