Publicacions

PRODUCTE

 

80 anys de pell a Vic, 1930-2010 (ED - 2012)

Autors:  YLLA-CATALÀ I GENIS, Antoni  - RIERA I ARTÉS, Antoni – YLLA-CATALÀ I DURAN, Elisabet

 

Número 29 - Monografies

En aquest 80 anys de pell a Vic s’hi veu un desig de persistència, un afany de preservar en un lloc preferent de la memòria col·lectiva els fets tal com van ser, les persones i les famílies que hi van intervenir, els edificis i les instal·lacions que ho van fer possible, l’estructura social que ho emmarcava i les eines que es feien servir. Mai fins ara —els fets encara són frescos—, s’havia donat el cas que en una petita comarca d’un petit país s’hagués excel·lit en cap sector econòmic fins enfilar-se en els primers llocs del rànquing mundial. Els autors van desgranant, amb un deix de melangia, el devenir del ram de la pell a Vic, com amb les arrels en el temps dels antics ausetans i en els gremis i confraries de l’època medieval, va sofrir les terribles sotragades de la recent Guerra Civil fins a encimbellar-se com a líder en el comerç mundial i com finalment ha davallat amb la pèrdua de tants llocs de treball, malgrat que els esdeveniments «podrien haver anat d’una altra manera»

Adreça

Pare Xifré s/n 08500 Vic

Apartat de Correus 43

Comparteix el contingut

©Patronat d'Estudis Osonencs - Tots els drets reservats