Notícies

01 ago 2021

L'Ajuntament de Vic concedeix una subvenció per intervencions al Temple Romà i al Palau dels Montcada

El Patronat d'Estudis Osonencs va presentar una petició a l'Ajuntament de Vic perquè li sigui concedida una subvenció per col·laborar en el finançament de les intervencions de millora del Temple Romà i del Palau dels Montcada que estan previstes dur a terme aquest 2021 i el pròxim 2022.

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Vic, en la sessió del dia 26 de juliol de 2021, va adoptar per unanimitat el següent acord: 

"Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa, amb caràcter nominatiu, a favor del Patronat d’Estudis Osonencs, amb NIF G58225566, per un import de quaranta mil euros (40.000,00€), destinada a finançar les intervencions de millora al Temple Romà i al Palau dels Montcada, les quals es portaran a terme durant els anys 2021-2022"


Properament es signarà un conveni, amb l’objecte de regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Vic en l’execució de les intervencions de millora a la seguretat al Temple Romà i Palau Montcada, segons les millores prioritàries detectades en el Pla Director per l’arrengament de l’entorn del Temple Romà i del Palau dels Montcada, fet per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vic, l’any 2015.  

Llistat notícies

Adreça

Pare Xifré s/n 08500 Vic

Apartat de Correus 43

Comparteix el contingut

©Patronat d'Estudis Osonencs - Tots els drets reservats