Activitats

Col·loquis de Vic (CdV): La mort

03 oct 2019
04 oct 2019
11:00

Els dies 3 i 4 d'octubre es farà la 24a edició d' "Els Col·loquis de Vic (CdV) ".
Una trobada i un debat entre els professionals de les humanitats i els millors especialistes universitaris del moment per tal d’aprofundir un tema comú. 

Tots els actes, excepte el primer, es realitzaran a la seu del Consell Comarcal d’Osona, Carrer Ramon d’Abadal, 5, 3a planta, Vic

 

Dijous 3 i divendres 4 d’octubre, a la seu del Consell Comarcal d’Osona , “Col·loquis de Vic (CdV): La mort”. Organitza la Societat Catalana de Filosofia i altres entitats. Col·labora El Patronat d’Estudis Osonencs.  

El seu objectiu principal és debatre les aportacions de cada un dels especialistes. Els CdV tenen una periodicitat anual, desenvolupant-se en cada sessió el tema monogràfic que el comitè organitzador determina. Aquest curs és dedicat a “La mort’’, entesa des de dos àmbits diferents:

1.- La mort, la filosofia i la ciència

2.- La mort i les arts

Cada un d’aquests dos àmbits pot admetre comunicacions d’un màxim de 10 minuts de durada. Les comunicacions que es llegeixin seran seguides immediatament d’un col·loqui en el qual hi pot participar qualsevol dels assistents.

Les comunicacions han de tenir un màxim de 5 folis i han de ser rebudes a la seu de la Societat Catalana de Filosofia (lnstitut d’Estudis Catalans, C/ del Carme, 47, 08001 Barcelona) abans del 25 de setembre. La matrícula dóna dret a la participació en els CdV i a rebre tota la documentació que l’organització destini a tal fi. La matrícula es fixa en 30 euros (Ingrés al compte: ES87 2100 0963 6202 0007 5604).

 
Adreça

Pare Xifré s/n 08500 Vic

Apartat de Correus 43

Comparteix el contingut

©Patronat d'Estudis Osonencs - Tots els drets reservats