Activitats

Assemblea general ordinària anual de socis del Patronat d'Estudis Osonencs - 2024

05 mar 2024

La Junta Rectora del Patronat d'Estudis Osonencs, a la reunió del dia 6 de febrer, ha acordat convocar l'Assemblea General ordinària de Socis pel proper dimarts dia 5 de març a les 8 del vespre al Temple Romà de Vic.

 


D'acord amb els estatuts es convoca a tots els socis de l'Associació en aquesta sessió ordinària on es donen a conèixer i es sotmeten a aprovació:
- Comptes Anuals de l’exercici anterior.
- Pressupost per l’anualitat corrent.
- Gestió dels òrgans de govern.


A més, s’hi presenten els projectes en curs i previstos, i s’hi acorda, en el seu cas, la renovació, cessament I nomenament de càrrecs dels òrgans de govern.

Assemblea General Socis 2024

Adreça

Pare Xifré s/n 08500 Vic

Apartat de Correus 43

Comparteix el contingut

©Patronat d'Estudis Osonencs - Tots els drets reservats