Activitats

Assemblea General ordinària anual de socis del Patronat d'Estudis Osonencs - 2020

03 mar 2020

A la reunió de dimarts dia 4 de febrer de la Junta Rectora del Patronat d'Estudis Osonencs s'ha acordat convocar l'Assemblea General anual de socis pel dimarts dia 3 de març a les 8 del vespre al Temple Romà.

 

 

L'article 13 dels Estatuts del Patronat d'Estudis Osonencs diu:

L’Assemblea General està formada per tots els socis de L’Associació (honoraris, protectors i numeraris). Cadascun té veu i un vot.

L’Assemblea pot reunir-se en sessions ordinàries i extraordinàries.


1).- Sessió Ordinària.
Es celebra cada any el dia que determini la Junta Rectora, dins del primer trimestre de l’any. En aquesta sessió es donen a conèixer i es sotmeten a aprovació:
-Comptes Anuals de l’exercici anterior.
-Pressupost per l’anualitat corrent.
-Gestió dels òrgans de govern.

A més, s’hi presenten els projectes en curs i previstos, i s’hi acorda, en el seu cas, la renovació, cessament I nomenament de càrrecs dels òrgans de govern.


Accés als Estatuts

Assemblea Socis 2020

Adreça

Pare Xifré s/n 08500 Vic

Apartat de Correus 43

Comparteix el contingut

©Patronat d'Estudis Osonencs - Tots els drets reservats